Złej klauzuli unikania opodatkowania nie będzie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lewiatan.02.400Klauzula unikania opodatkowania została usunięta z projektu zmian ordynacji podatkowej. Interweniowała premier Ewa Kopacz. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan cieszy się z takiej decyzji i wierzy, że nie jest ona  determinowana zbliżającymi się wyborami, ale powrotem do debaty i analizy skutków wprowadzenia tak niebezpiecznych dla podatników przepisów.

W cieniu debaty nad kierunkowymi założeniami nowej – „przyjaznej” ordynacji podatkowej trwały prace nad jej dużą nowelizacją, o których w ostatnim czasie niewiele się mówiło. Zakłada ona wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego, która wbrew deklaracją  premier Ewy Kopacz zdecydowanie nie jest przykładem tworzenia prawa „z myślą o 99 proc. uczciwych podatników”. Klauzula miała posłużyć Ministrowi Finansów do ścigania przedsiębiorców oraz sankcjonowania legalnych działań biznesowych podejmowanych przez podatnika. Jednocześnie ograniczając prawo do uzyskiwania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Nowe regulacje zdecydowanie miałyby negatywny wpływ na rozwój i finanse przedsiębiorców oraz doprowadziłyby do znacznego pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan wielokrotnie w trakcie konsultacji społecznych wskazywała na potrzebę dogłębnej analizy potencjalnych skutków dla podatników proponowanych przepisów, łącznie z odwołaniem się do praktyk światowych. Wskazywała na konieczność zachowania standardów regulacji, które ochronią uczciwych podatników, świadomie kierujących swoimi interesami podatkowymi.

W naszej ocenie kształt klauzuli zaproponowany w projekcie nie spełniał oczekiwanych standardów szczegółowości i kompletności, przez co stanowił zagrożenie, nie tylko dla firm uchylających się od opodatkowania, ale wszystkich podatników, w tym również tych z sektora małych i średnich przedsiębiorców – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan