Zgromadzenie Ogólne ZMP w Kołobrzegu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.04.250x168Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny, przypomina, iż na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. w Poznaniu Zarząd, zgodnie z § 29 pkt. 4 Statutu Związku Miast Polskich, ustalił termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku. Odbędzie się ono w dniach 28 lutego i 1 marca 2013 roku w Kołobrzegu.

W związku z tym każde miasto ma prawo – za pośrednictwem delegata – zgłosić propozycje uzupełnień zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad. Jeśli wniosek taki zostanie zgłoszony przez co najmniej 15 miast przed posiedzeniem Zarządu, które odbędzie się w Niepołomicach 25 stycznia br., Zarząd uzupełni porządek obrad. Inne możliwości zmiany porządku są omówione w § 21 pkt 3 i 4 Statutu.

§ 17 ust. 4 Statutu upoważnia delegata, który nie może przybyć na obrady w ustalonym terminie, do jednorazowego wydelegowania swego zastępcy, który uczestniczy w obradach w pełnym zakresie, lecz bez biernego prawa wyborczego.

W obradach Zgromadzenia mogą uczestniczyć także obserwatorzy z poszczególnych miast.

Program Zgromadzenia, zawierający przyjęty przez Zarząd porządek obrad, projekt regulaminu obrad oraz formularz zgłoszeniowy, który ze względów organizacyjnych należy odesłać do Biura Związku w terminie do 12 lutego 2013 roku, znajdują się na stronie www.zmp.poznan.pl.

źródło: www.zmp.poznan.pl