Raport netB@nk – konferencja prasowa ZBP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.150xNa koniec III kwartału br. z bankowości internetowej aktywnie korzystało 9 milionów klientów indywidualnych. Według prognoz, liczba ta w kolejnych latach rosnąć może nawet o milion rocznie. Zwiększa się też wartość transakcji dokonywanych przez Internet. Z kont internetowych na co dzień aktywnie korzysta również ponad milion małych i średnich przedsiębiorstw.

„Od początku roku o ponad 10% spadła natomiast liczba kart kredytowych w portfelach Polaków.”- powiedział Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz omawiając wyniki pierwszej edycji raportu netB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

W konferencji, która odbyła sie 16 grudnia wzięli również udział Prezes PENTOR RI Eugeniusz Śmiłowski oraz prof. Remigiusz Kaszubski, Dyrektor w ZBP i Antoni Hanusik, Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy ZBP.

raport.netbank.01.420x

Raport netB@nk

Na koniec III kwartału 2010r. liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła blisko 15,7 miliona osób. To o blisko 2 miliony więcej niż jeszcze pół roku temu. Liczba klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej dynamicznie wzrasta od kilku lat. Od końca 2006r. roku do końca III kwartału 2010r. wzrosła o ponad 5,5 miliona użytkowników, czyli o aż 110%. Z roku na rok populacja nowych użytkowników korzystających z możliwości jakie daje Internet do obsługi transakcji bankowych, jest coraz większa.

„Polacy coraz bardziej przekonują się do korzystania z bankowości przez Internet. Mają zaufanie do bezpieczeństwa tego kanału obsługi, doceniają jego szybkość, łatwość dostępu oraz przystępne ceny. Prognozujemy, że w kolejnych latach, liczba osób aktywnie wykorzystujących konta internetowe będzie rosła o milion rocznie.” – powiedział Prof. Remigiusz Kaszubski, Dyrektor w Związku Banków Polskich -„ZBP będzie co kwartał przedstawiać dane dotyczące bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych”.

„Najnowsze technologie, mobilność, wygoda i bezpieczeństwo, połączone prostotą. Tak w jednym zdaniu widzę stan bieżący i kierunek zmian w którym podąża polska bankowość internetowa. Motorem jej rozwoju jest oczekiwane obniżanie kosztów w porównaniu do działalności prowadzonej w tradycyjny sposób. Najbardziej efektywne są przedsięwzięcia, które automatyzują procesy realizowane na masową skalę, które są powtarzalne i tradycyjnie były obsługiwane przez ludzi. Oczekiwania klientów wpisują się i potwierdzają ten kierunek zmian realizowanych przez banki” dodał Antoni Hanusik, Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banku Polskich.

raport.netbank.02.420x

Podsumowanie roku 2010 w bankowości

Wyniki finansowe banków będą lepsze niż w 2009 r., co wynika ze znacznie wolniejszego tempa tworzenia rezerw i poprawy sytuacji na rynku kapitałowym. Mniejsza była też skala walki o depozyty klientowskie, po tym jak wiele banków osiągnęło poprawę sytuacji w zakresie płynności.

Banki odnotowały do września 2010 r. wzrost zysku netto r/r o 25% na poziomie 8,6 mld zł i jest on wyższy niż na koniec roku 2009 r. o 3%, głównie za sprawą wzrostu wyniku z działalności operacyjnej. Największy przyrost zysku odnotowały banki komercyjne, r/r aż o 29 % do poziomu 8,1 mld zł, oddziały instytucji odniosły stratę na poziomie 102 mln zł, zaś w bankach spółdzielczych wzrost zysku r/r wyniósł 8%, do poziomu 604 mln zł.

Rok 2010 to kolejny rok wzmacniania bazy kapitałowej polskiego sektora bankowego. W stosunku do grudnia 2009 r. fundusze własne polskich banków wzrosły o 10% z 90 mld zł do 99,8 mld zł, przy czy znaczący wzrost funduszy własnych odnotowały głównie banki komercyjne. Banki spółdzielcze posiadają fundusze własne na poziomie 6 815 mln zł. Wzrost kapitałów wynikał ze zwiększenia funduszy podstawowych o 9 mld zł, i nastąpiło w rezultacie dokapitalizowania oraz zatrzymania części zysków za 2009 r. Fundusze podstawowe stanowią 90% funduszy własnych polskiego sektora bankowego. Warto przy tym zauważyć, że po rekordowym zasileniu kapitałów do jakiego doszło w ubiegłym roku, banki powróciły do praktyki, w której około połowy zysków przeznaczone jest na wypłatę dywidendy.Współczynnik wypłacalności sektora bankowego wzrósł do poziomu 13,9%, odnotowano również w ciągu roku wzrost wymogów kapitałowych związany ze wzrostem akcji kredytowej.

raport.netbank.03.420x

Pengab: Zrównoważone zamknięcie roku

Wartość indeksu Pengab na zakończenie roku jest zbliżona do stanu sprzed miesiąca i wynosi 29,4 pkt. (spadek o 0,1 pkt.). Zmieniły się jednak wartości składowych: w przeciwieństwie do wyniku z listopada, indeks ocen bieżących wzrósł o 2,6 pkt., pogłębił się natomiast pesymizm w obszarze prognoz (spadek o 2,9 pkt.). Wartość wskaźnika wzrosła w grupie banków z przewagą kapitału krajowego (o 3,8 pkt.).
Znaczny spadek (o 6,0 pkt.) odnotowano w wartości ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury który wynosi 31,5 pkt. Sytuacja banków jest jednak zróżnicowana: wyraźną poprawę odnotowały banki z przewagą kapitału krajowego, w bankach zagranicznych sytuacja nieznacznie pogorszyła się, natomiast wyraźną zmianę in minus odczuły banki spółdzielcze. Trzy czwarte bankowców optymistycznie patrzy na nadchodzący rok, niespełna połowa ocenia, że będzie to rok lepszy od kończącego się 2010.