Zbigniew Kasztelewicz

Zbigniew Kasztelewicz
Zbigniew Kasztelewicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

p.o. Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Zbigniew Kasztelewicz – profesor nauk technicznych. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r.

Od 2007 r. pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako profesor nadzwyczajny, zajmując obecnie stanowisko kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich oraz szeregu prac inżynierskich i magisterskich. Jest kierownikiem studiów podyplomowych: górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego.

Zbigniew Kasztelewicz od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.

Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego.

Autor i współautor 400 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i zagranicą, w tym jest twórcą czterech monografii dotyczących górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego oraz współautorem dalszych czterech monografii. Autor i współautor szeregu prac dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. / PGE GiEK S.A.