Najnowsze wydanie tło Najnowsze wydanie miesięcznika BANK
zamknij menu
PARTNER PORTALU

Zasady użytkowania aplikacji i polityka prywatności

Zasady użytkowania aplikacji mobilnej Miesięcznik Finansowy BANK oraz polityka prywatności

Zasady użytkowania

 1. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom e-wydanie Miesięcznika Finansowego BANK w formie aplikacji mobilnej Miesięcznik Finansowy BANK, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android, (Windows Phone, Kindle – jeśli dotyczy).
 2. Aplikacja Miesięcznik Finansowy BANK udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play, (Microsoft Store, Amazon App Store – jeśli dotyczy) – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store).
 3. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji Miesięcznik Finansowy BANK poszczególne wydania Miesięcznika Finansowego BANK, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji” w formie pojedynczych wydań lub rocznych subskrypcji płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów.
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5).
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. udział w konferencjach organizowanych przez Wydawcę w ramach usługi bezpłatny 1 dniowy dostęp do wybranych e – wydań Miesięcznika Finansowego Bank). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.
 9. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.
 10. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi (tu zalecamy wstawienie linku do strony z ofertą / zasadami korzystania z usług Premium itp.).
 11. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Wydawca określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Premium (domyślnie 5).
 12. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
 • Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
 • Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html
 • Microsoft Store: https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/DisplayTermsOfUseAndSalePage
 • Amazon App Store: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201485660

Polityka prywatności

 1. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy Miesięcznik Finansowy BANK w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeżeli dotyczy), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty Miesięcznik Finansowy BANK w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeżeli dotyczy) nie powoduje przetwarzania przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. W przypadku zakupu wydań Miesięcznik Finansowy BANK w ramach usługi e-wydania Miesięcznik Finansowy BANK, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. realizując zamówienie prenumeraty Miesięcznika Finansowego BANK w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań Miesięcznik Finansowy BANK w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeśli dotyczy). Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeśli dotyczy).