Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Duży może więcej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Postępuje konsolidacja polskiego sektora bankowego. Zarządzający łączącymi się instytucjami szczególną uwagę muszą zwrócić na ryzyko informatyczne. Dla nowo powstałego, na bazie funduszu mikro, banku istotne będzie zaś właściwe ważenie ryzyka kredytowego.

Mieczysław T. Starkowski

Fortis Bank i Dominet Bank bardzo dobrze przygotowały się do integracji. Formalnie proces odbył się w czasie przedłużonego weekendu 1-3 sierpnia br. I przebiegł wyjątkowo pomyślnie. Dlatego Jacek Ślusarz, szef Biura Integracji Fortis Bank Polska, bardzo chętnie o nim opowiada.
Przedstawiciele pozostałych instytucji finansowych są dużo oszczędniejsi w słowach – pewnie dlatego, że integracja operacyjna dopiero przed nimi i nie wiadomo, co się może zdarzyć.

Bez pośpiechu

Fortis i Dominet nie śpieszyły się. Decyzja nie została przecież podjęta pod presją kłopotów. Grupa Fortis podpisała umowę zakupu Dominetu w październiku 2006 r., a więc dużo wcześniej nim zaczęło się mówić o kryzysie. Po kilku miesiącach została sfinalizowana transakcja zakupu 100 proc. akcji. Niecały rok później banki podpisały umowę o współpracy przy połączeniu. Powstały zespoły robocze odpowiedzialne za poszczególne obszary zadań. Rozpoczęły się prace nad integracją, między innymi przygotowanie strategii połączonych banków, ustalenie składu zarządu i pozostałej kadry menedżerskiej, a także współpraca w zakresie integracji systemów IT.

Zakończenie planowano pierwotnie w 2011 r. Najpierw miała być integracja prawna, a potem operacyjna. Ale jesienią ub. r. grupa Fortis miała poważne kłopoty w zachodniej Europie. Spowodowało to zmianę planów również w Polsce. W czerwcu br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło połączenie Fortis Banku Polska i Dominet Banku. W lipcu zgodę na nie wydała Komisja Nadzoru Finansowego. W sierpniu nastąpiła jednoczesna fuzja prawna i operacyjna.

JACEK ŚLUSARZ szef Biura Integracji Fortis Bank Polska

To było ogromne przedsięwzięcie – podkreśla Jacek Ślusarz. – Pierwsze tego typu w naszym kraju.
Połączenie zostało potwierdzone przez sąd rejestrowy. Odbyło się ono zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Dominet Banku na Fortis Bank w zamian za akcje, które ten ostatni wydał właścicielowi Dominet Banku – Dominet SA, podmiotowi zależnemu od Fortis Bank SA/NV. W wyniku tej operacji kapitał zakładowy polskiego Fortis Banku został podniesiony do 660 mln zł.

Bank BPH – GE Money Bank

W końcu lipca br. Bank BPH i GE Money Bank poinformowały, że są na dobrej drodze do połączenia w IV kwartale br., pod warunkiem uzyskania zgody KNF.

Jesteśmy zadowoleni z postępów przygotowań do integracji, która zbliży nas do zajęcia pozycji w pierwszej piątce banków na polskim rynku – powiedział Robert Green, dyrektor finansowy GE Capital Global Banking. – Pozycja GE Money Banku w consumer finance w połączeniu z silną marką Banku BPH oraz jego doświadczeniem w bankowości uniwersalnej, a także w segmentach: detalicznym, MŚP i klientów korporacyjnych, już teraz stanowią bardzo dobrą kombinację. Mimo obecnej sytuacji makroekonomicznej wierzymy w polską gospodarkę i jesteśmy przekonani, że nasze perspektywy na tym rynku są bardzo obiecujące.

Połączony bank będzie miał wyższy potencjał rozwoju: pełną ofertę produktową, zróżnicowane kanały dystrybucji, większą bazę klientów i doskonałą kadrę – podkreśla Józef Wancer, prezes Banku BPH. – Chcemy tworzyć długoterminowe, owocne relacje z klientami poprzez zupełnie nowe podejście do usług bankowych, oparte na przewidywaniu i rozumieniu ich potrzeb. Budujemy silny bank uniwersalny z mocną pozycją konkurencyjną w segmencie consumer finance, dążąc do osiągnięcia pozycji w pierwszej piątce banków w strategicznych segmentach rynku.

Mimo niesprzyjających warunków już dziś widzimy silne synergie między naszymi bankami, dające nam rozległe możliwości cross-sellingu, a także ograniczania kosztów – twierdzi David Kay, p.o. prezesa GE Money Banku. – Spodziewając się, że trudna sytuacja ekonomiczna utrzyma się do przyszłego roku, będziemy nadal ostrożnie zarządzać portfelem, koncentrując się na kontrolowaniu kosztów oraz na sfinalizowaniu fuzji naszych banków.

Na dzień fuzji połączony bank będzie miał 319 oddziałów własnych, 150 placówek partnerskich działających na zasadzie franczyzy, 11 centrów korporacyjnych, 18 centrów MŚP oraz 250 mobilnych agentów dedykowanych do tego segmentu, a także 2700 placówek agencyjnych i 3300 punktów sprzedaży ratalnej. Zakłada się, że do roku 2012 sieć dystrybucji obejmie 337 oddziałów własnych, 350 placówek partnerskich, 11 centrów korporacyjnych, 25 centrów MŚP oraz 350 mobilnych agentów dla tego segmentu, jak również 2300 placówek agencyjnych i 2800 punktów sprzedaży ratalnej. Strategia banku będzie oparta na zapewnianiu dostępu do produktów i usług poprzez wykorzystanie wielokanałowej sieci dystrybucji, z mocnym akcentem na bankowość internetową i telefoniczną. Liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej ma wzrosnąć z 400 tys. w tym roku do 1,5 mln ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI