Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP – Impel Cash Solutions Sp. z o.o.: Outsourcing obsługi gotówki uwolni zasoby spółdzielców

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP – Impel Cash Solutions Sp. z o.o.: Outsourcing obsługi gotówki uwolni zasoby spółdzielców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z Wojciechem Wesołym, wiceprezesem Impel Cash Solutions Sp. z o.o. oraz wiceprezesem Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki.

Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie postanowienia zarządzenia nr 19/2016 Narodowego Banku Polskiego, odnoszące się do sortowania środków pieniężnych i raportowania do banku centralnego. Jak te regulacje mogą wpłynąć na funkcjonowanie obsługi gotówki w bankach spółdzielczych?

Nowe powinności nakładane na sektor finansowy przez zarządzenie NBP stanowią konsekwencję regulacji wspólnotowych, w szczególności wytycznych Europejskiego Banku Centralnego w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki. Najbardziej rewolucyjną zmianą będzie konieczność maszynowego przeliczania zdecydowanej większości gotówki – zgodnie z regulacjami banku centralnego jedynie 5% wartości będzie mogło być obsługiwanych w formie ręcznej. Dodatkowo w procesie przeliczania będą mogły być wykorzystywane wyłącznie urządzenia przetestowane zgodnie z kryteriami określonymi przez Narodowy Bank Polski. Istotną nowość stanowi również obowiązek kwartalnego raportowania wartości. Jest to pierwsza próba zmierzenia się z dyrektywami EBC, które dotychczas w Polsce nie obowiązywały. Owa sprawozdawczość początkowo dotyczyć będzie strumieni obsługiwanych przez firmy zewnętrzne oraz tych, które są kierowane do i z NBP. Jednak w kolejnych okresach analogiczne obowiązki będą miały zastosowanie także do strumieni oddziałowych.

Czy nowe przepisy zezwalają na outsourcing obsługi gotówki, czy też wiążą się one z koniecznością samodzielnej realizacji procesów przez banki?

– Zarządzenie nr 19/2016 ogranicza się do wyznaczenia instytucjom finansowym określonych obowiązków, pozostawiając wolną rękę co do sposobu ich wykonania. Banki spółdzielcze mają zatem dwa wyjścia: albo samodzielnie zakupić niezbędny sprzęt, który został przetestowany zgodnie z przepisami NBP i na własną rękę realizować działania w zakresie cash processingu oraz raportowania, albo też skorzystać z outsourcingu. Druga opcja jest o tyle warta rozważenia, że podmioty z branży obsługi gotówki mają bogate doświadczenia we współpracy z bankami komercyjnymi i realizują usługi ściśle według obowiązujących wymogów formalnoprawnych i procedur bankowych. Można się liczyć z tym, że perspektywa poczynienia niemałych inwestycji związanych z zakupem i obsługą kosztownego sprzętu, skłoni część lokalnych instytucji finansowych do współpracy z firmami CIT, które powinny zdjąć z banków obowiązki – zarówno w kwestii usprzętowienia, jak i raportowania. Przekazanie tych żmudnych obowiązków profesjonalistom pozwoli uwolnić siły i środki lokalnych banków, dzięki czemu będą mogły skoncentrować się na swoich priorytetowych zadaniach, czy też ekspansji rynkowej.

Jak prezentuje się współpraca z lokalnymi instytucjami finansowymi z punktu widzenia firm obsługi gotówki? Czy rozdrobnienie rynku nie stanowi tu istotnej przeszkody?

 – Dla każdego z naszych klientów, niezależnie od wielkości i formy organizacyjnej, jesteśmy w stanie przygotować zindywidualizowaną ofertę, uwzględniającą takie czynniki jak lokalizacja, możliwości logistyczne, obsługiwane wolumeny gotówki i ich charakterystyka. Nie ma co ukrywać, że współpraca z sektorem spółdzielczym stanowi pewne wyzwanie, zarówno z uwagi na jego rozdrobnienie, jak i położenie placówek. Niemniej jestem przekonany, że firmy CIT, świadczące obsługę ogólnopolską, bez kłopotu poradzą sobie z niejednym wyzwaniem. Optymalnym rozwiązaniem byłoby rzecz jasna, gdyby poszczególne banki spółdzielcze z danego regionu zawierały umowy z outsourcerem w podobnym czasie. Wówczas moglibyśmy osiągać lepsze efekty w zakresie obsługi tych dość wymagających regionów geograficznych, gdzie sama infrastruktura drogowa jest sporym wyzwaniem. Nie widzę natomiast żadnych przeszkód, jeśli chodzi o sam obszar cash processingu. Przedsiębiorcy dysponują centrami obsługi gotówki, które są w stanie obsłużyć duże wolumeny. Jesteśmy gotowi, by zaoferować kompleksową obsługę zarówno pojedynczym bankom spółdzielczym, jak również całym zrzeszeniom. Chciałbym podkreślić, że outsourcing obsługi gotówki może być szczególnie korzystny dla tych banków, które planują ekspansję poza swój region. W takich sytuacjach wykorzystanie zewnętrznego cash processingu pozwala uruchomić oddziały bankowe nawet kilkaset kilometrów od placówki macierzystej, gdzie fizycznie nie ma możliwości obsługi gotówki przez wewnętrzne zasoby lokalnej instytucji finansowej. Planując strategię swego banku, warto wziąć pod uwagę również i ten element.