Zaproszenie na posiedzenie Zarządu ZMP w Zgierzu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zmp.01.150xPrzedstawiciele Związku Miast Polskich zapraszają na kolejne posiedzenie Zarządu Związku, które zgodnie z ustaleniami odbędzie się w Zgierzu w dniu 14 grudnia br.

Początek obrad o godz. 15:00. Miejsce obrad: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.  Wcześniej od godz. 13:00 odbędzie się wspólny obiad w restauracji Hotelu San Remo w Zgierzu, ul. Chemików 6, (gdzie zarezerwowane zostały  również noclegi). Po obiedzie, ok. godz. 14:00, Pani Prezydent Zgierza zaprasza na zwiedzanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, a o godz. 19:30 na spektakl w Kolegium Nauczycielskim. Około godz. 20:30 odbędzie się Kolacja  Opłatkowa w restauracji Monaco Palace, ul. Długa 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Poznaniu.
 2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 3. Informacja z pierwszego czytania w Sejmie  obywatelskiego projektu ustawyo dochodach JST.
 4. Zaopiniowanie projektów ustaw lub ich zmian o:
  pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (rządowy),
  Prawo spółdzielcze (PSL),
  drogach publicznych (PO),
  Kodeks wyborczy (Ruch Palikota), wdrażaniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw, utrzymaniu porządku i czystości w gminach (senat, J. Rotnicka).
 5. Powołanie przy Zarządzie ZMP zespołów zadaniowych w sprawach strategicznych (współpraca z resortami, parlamentem i Kancelarią Prezydenta):
  ds. ustawy o dochodach JST,
  ds. ustaw oświatowych,
  ds. zagospodarowania odpadów komunalnych.
 6. Korespondencja do rozpatrzenia.
 7. Sprawy wniesione.

Źródło: www.zmp.poznan.pl