Zaproszenie na konferencję “Zmierzając ku doskonałości”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.250x168Związek Powiatów Polskich wraz z Uczelnią Vistula zapraszają na konferencję "Zmierzając ku doskonałości" która odbędzie się 10 grudnia 2012 roku w hotelu "Jasek" we Wrocławiu, ul. Sułowska 39.

Konferencja inauguruje projekt „Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy”, którego celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez samorządy, poprzez modernizację procesów zarządzania, wdrożenie metody PRI oraz podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Współcześnie funkcjonujące jednostki samorządu terytorialnego muszą wykazać się wysokim stopniem innowacyjności i kreatywności, by skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców. Rozwój, wiedza i informacja stały się najcenniejszym kapitałem determinującymi sukces w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Otwartość samorządów na podejmowanie systematycznych zadań prorozwojowych i odwaga w prowadzeniu innowacyjnych działań to wyzwania na samorządowej drodze ku doskonałości. Musimy im sprostać.

Jaka jest przyszłość samorządu terytorialnego? Z jakimi trudnościami i wyzwaniami będzie musiał się zmierzyć? Czy samorządy mogą liczyć na fundusze europejskie w kolejnym okresie programowania? Jak korzystać z dobrych praktyk i dzielić się osiągnięciami? Co zrobić, aby lepiej zarządzać zasobami ludzkimi? Jak przełamywać własne słabości i lepiej kierować urzędem? O tym będą mówić zaproszeni na konferencję eksperci i praktycy samorządowi. Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Udział w konferencji mogą wziąć wszyscy zainteresowani funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, zarówno władze samorządowe gmin, powiatów, województw, jak i pracownicy administracji publicznej, działacze organizacji pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy potwierdzić do 4 grudnia br.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Biurem Projektu, tel. 18 477 86 00, e-mail: ts@zpp.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: www.zpp.pl