SGGW zaprasza na Konferencję Katedr Finansów 2019

SGGW zaprasza na Konferencję Katedr Finansów 2019
Logo Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 11-13 września 2019 roku Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przypadnie zaszczyt zorganizowania cyklicznej, dorocznej Konferencji Katedr Finansów (KKF).

11-13 września 2019 roku Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych @SGGW_Warszawa zorganizuje cykliczną, doroczną Konferencję Katedr Finansów #KKF #SGGW

Konferencja ta jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń umożliwiających wymianę myśli i poglądów, prezentację unikatowych wyników badań oraz integrację środowiska akademickiego, praktyków gospodarczych, przedstawicieli instytucji nadzorczych, regulacyjnych oraz jednostek wspierających bezpieczeństwo rynku finansowego i jego uczestników. Konferencja ta, zgodnie z wieloletnią tradycją, każdego roku odbywa się w innym miejscu, tak aby uhonorować ośrodki akademickie, stanowiące ważny punkt na mapie uczelni podejmujących badania i prowadzących działalność dydaktyczną z zakresu finansów. Ważną zaletą KKF jest możliwość zaakcentowania specyfiki tematyki badawczej konkretnego ośrodka akademickiego, w perspektywie prowadzonej dyskusji.

Konferencja Katedr Finansów pt. Finanse – 95 lat po reformie Władysława Grabskiego umożliwi refleksję oraz horyzontalną dyskusję o sukcesach i słabościach polskiej gospodarki, z uwzględnieniem specyfiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz działalności byłego Premiera, Ministra Skarbu i JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Profesora Władysława Grabskiego.

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje znaczenie reformy Władysława Grabskiego w rozwoju współczesnej myśli finansów, dylematów sektora finansów publicznych, współczesnych problemów rynku finansowego, globalne uwarunkowania rozwoju bankowości, finansowanie działalności gospodarczej, finanse w agrobiznesie oraz finanse w interdyscyplinarnym otoczeniu. Ponadto, konferencja będzie miała na celu zapewnienie pracownikom naukowym z ośrodków akademickich możliwości prezentacji oraz dyskusji nad wynikami badań naukowych z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości. Konferencja kierowana jest do szerokiego grona uczestników, m.in. przedstawicieli środowisk naukowych i dydaktycznych, pracowników finansowego sektora publicznego, bankowego oraz zarządzających jednostkami gospodarczymi.

Konkurs za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów

Zgodnie z wieloletnią tradycją w ramach KKF organizowany jest również konkurs za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów pod auspicjami Komitetu Nauki o Finansach Polskiej Akademii Nauk (KNoF PAN). Przedmiotem tego konkursu są prace naukowe z zakresu finansów, opublikowane w 2018 roku. Równolegle z Konkursem KNoF PAN, odbędzie się Konkurs pt. Finanse w agrobiznesie, zorganizowany dla Doktorantów oraz Młodych Naukowców, którego przedmiotem będą artykuły naukowe nadesłane w ramach KKF, dotyczące finansów w agrobiznesie.

Konferencja Katedr Finansów odbędzie się w Centrum Kongresowym Warszawianka (w Jachrance 77). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://kkf2019.wne.sggw.pl/

Źródło: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego