Zapraszamy na IV FORUM BOMIS® WYCENY 2019

Zapraszamy na IV FORUM BOMIS® WYCENY 2019
Logo Fundacji BOMIS Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych, czyli maszyn i urządzeń, finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna? To pytanie będzie kanwą konferencji IV FORUM BOMIS® WYCENY 2019.

IV FORUM BOMIS® WYCENY 2019

Finansowanie maszyn przez banki i firmy leasingowe – standaryzacja wymagań zasadniczych

16 października 2019 r. Poznań, Hotel Sheraton, ul. Bukowska 3/9

Patronat: Miesięcznik Bank, AleBank,  Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Siemens Finance, Porozumienie Rzeczoznawców BOMIS, Sheraton.

Strona konferencji: www.forumwyceny.bomis.eu

Strona organizatora: www.fundacja.bomis.pl

Banki i firmy leasingowe finansują inwestycje w środki i megaukłady techniczne [potocznie nazywane maszynami i urządzeniami] o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki narodowej, realizowane przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym spółki Skarbu Państwa.  Zainteresowane powinny być zatem ustaleniem ich wartości, zarówno przed podjęciem decyzji  o finansowaniu konkretnego przedmiotu [przyjęciu jako własne aktywo w firmie leasingowej lub ustanowieniu na nim zabezpieczenia kredytu w banku], jaki i  po zakończonej umowie finansowania [sprzedaż poleasingowa, powindykacyjna].

Instytucje finansujące powinny być  zainteresowane także jednoznaczną identyfikacją przedmiot finansowania, co do jego przeznaczenia, jak i elementów składowych. Ocena środka technicznego, jego kompletności, stosowności do zamierzeń biznesowych klienta,  a przede wszystkim legalności jego kupna i eksploatacji jest podstawą profesjonalnego działania, mającego na celu minimalizację ryzyka  instytucji finansującej, jaki i ryzyka klienta.

Dla przykładu: finansowane przez banki i firmy leasingowe środki i megaukłady techniczne takie jak: linia do recyclingu odpadów, tomograf komputerowy wielorzędowy, unit stomatologiczny, maszyna poligraficzna z systemem label,  czy statki powietrzne i wodne, nie poddają się systematyce baz danych. Również proste, zdawać by się mogło, kombajny rolnicze i maszyny drogowe, nie wytrzymują próby katalogowego przyporządkowania wartości w sytuacji stwierdzenia braków w dokumentacji wymaganej przepisami prawa lub zdekompletowania integralnych elementów wyposażenia. Popularne dziś projekty innowacyjne są kolejnym przykładem nieszablonowej materii, którą banki i firmy leasingowe powinny ocenić i wycenić, by podjąć decyzję kryterialną o finansowaniu.

Ocena środka  i megaukładu technicznego [pot. maszyny i urządzenia] oraz  wycena jego wartości wymagają innych kompetencji

  • niż ocena i wycena aktywa lub przedmiotu zabezpieczenia/zastawu, jakim jest środek techniczny produkowany seryjnie i skatalogowany np. samochód użytkowy;
  • niż wycena nieruchomości, która podlega standardom i opiera się na bazach danych.

Organizator konferencji – Fundacja BOMIS, zaprezentuje podczas spotkania wyniki  badania eksperckiego przeprowadzonego wśród reprezentatywnych pracowników banków i firm leasingowych w zakresie istnienia i stosowania standardu lub zapotrzebowania na  standard oceny i wyceny środków i megukładów technicznych.  Kwestią istotną, poddaną również badaniu, jest – kto, wg opinii pracowników banków i firm leasingowych powinien oceniać i wyceniać maszyny i urządzenia.

Marzena Raźniewska-Półkoszek

prezes Zarządu Fundacji BOMIS

Źródło: Fundacja BOMIS