Wzrost indeksu PENGAB w sierpniu

Wzrost indeksu PENGAB w sierpniu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sierpniu m/m zaobserwowano zdecydowany spadek aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych i obrotowych przedsiębiorstw oraz lekki wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych, pisze Marcin Idzik z Minds&Roses w komentarzu do danych Monitora Bankowego za sierpień 2023 roku prezentującego wskaźnik koniunktury bankowej.

„Wzrosła m/m aktywność klientów na rynku depozytów. Istotny spadek nastąpił w przewidywanej w kolejnych trzech miesiącach aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Sierpniowy odczyt ujawnia m/m poprawę wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych” – zauważa Marcin Idzik.

W sierpniu Index Pengab odnotował wartość 29.9 pkt, m/m jest wyższy o 7.2 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 12.2 pkt. do poziomu 32.5 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 2.2 pkt. uzyskując wartość
27.4 pkt.

Lepsze prognozy

„W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano wzrost dla rynku lokat terminowych przedsiębiorstw. Na pozostałych monitorowanych rynkach zaobserwowano korekty odczytów sześciomiesięcznych prognoz. W odczytach sześciomiesięcznych odnotowano poprawę prognoz
makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych” – komentuje Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich i dodaje:

„Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą minus 21 pkt i są niższe m/m o 1 pkt, a r/r wzrosły o 49 pkt. Z kolei w prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zanotowano spadek o 21 pkt. m/m. Obecnie wynosi minus 11 pkt i r/r jest wyższa o 60 pkt. Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 26 pkt, m/m wzrosła o 4 pkt., a r/r jest wyższa o 53 pkt.”

Bankowcy o tym co będzie

Prowadzonemu co miesiąc badaniu zwykle towarzyszą pytania dodatkowe.

Zdecydowana większość badanych (80 proc.) w ostatnim miesiącu zauważyła wzrost zainteresowania Bezpiecznym Kredytem 2%. Jedynie co dziesiąty badany nie odnotował takiego zjawiska.

W perspektywie najbliższych 5 lat polski sektor bankowy na tle innych sektorów bankowych w Europie będzie rozwijał się szybciej – tego zdania jest 49 proc. badanych. Odmienną opinię prezentuje 44 proc. badanych.

Kluczowe negatywne czynniki, które w ocenie badanych będą miały największy wpływ na wynik banków w najbliższych kwartałach to:

sytuacja na rynku kredytów frankowych (67 proc.),

decyzja nt. stóp procentowych (56 proc.),

wpływ polityki na działalność banków (51 proc.),

nadmierne opodatkowanie banków (41 proc.).

Data badania: 07-25 bm. Metoda CATI/CAWI. Próba panelowa N= 76 placówek bankowych z całego kraju, reprezentując wszystkie typy banków.