Wyzwania prawne dla bankowości spółdzielczej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logo.bez.napisu.400x267Drugi dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej rozpoczęto od tematyki prawnej. Wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka przedstawił najnowsze zmiany w prawie oraz tendencje legislacyjne, mające wpływ na funkcjonowanie polskiego sektora bankowego.

Wiceprezes ZBP zaznaczył, że – na tle deklarowanej niechęci polityków do sektora bankowego, motywowanej przedwyborczym populizmem – banki spółdzielcze znajdują się w dość korzystnej sytuacji.

– Mamy rok wyborczy. (…) Atmosfera wokół bankowości nie jest dobra. Na szczęście jeśli chodzi o bankowość spółdzielczą, posłowie – niezależnie od opcji politycznej – wypowiadali się pozytywnie o bankach spółdzielczych i deklarowali, że będą wspierać ten sektor – stwierdził.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015:

Jerzy Bańka przestrzegał jednak przed zbytnim optymizmem. – Są obszary wspólne, które mają charakter uniwersalny, zmiany w tym zakresie będą mieć wpływ – nierzadko negatywny – na oba segmenty rynku – podkreślił.

Do takich czynników należy chociażby kwietniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uchylający przepisów dotyczące BTE. Wątpliwości budzi nie tylko to, co wydarzy się po 1 sierpnia 2016 r. – Sądy już dziś odmawiają nadania klauzuli wykonalności BTE powołując się na wyrok TK – zaznaczył Jerzy Bańka. Co w tej sytuacji powinien w pierwszej kolejności zrobić sektor finansowy? – Należy uczynić wszystko, aby wzmocnić pozycję banków i umożliwić uzyskiwanie tytułów prawnych w sposób uproszczony – zaznaczył wiceprezes ZBP. Już dziś można wykorzystać istniejące instrumenty prawne – weksle niezupełne wraz z umową o wypełnienie (tzw. weksel in blanco z deklaracją) czy art. 777 ust. 4-5 kpc, czyli oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji. Jeśli chodzi o obowiązujące już umowy, można zastosować te instrumenty np. w momencie, kiedy kredytobiorca zwróci się do banku celem aneksowania umowy. Można wreszcie skorzystać z postępowania nakazowego i tzw. EPU (elektronicznego postepowania upominawczego).

150520.banka.ftbs.01.600x400

Fot. CPBiI/M.Stokłosa

Już 11 czerwca na Stadionie Narodowym!

hb.logo.300x100

Zarejestruj się na aleBank.pl/HB

Czy alternatywa dla BTE pojawi się w polskim prawie? Wiceprezes Jerzy Bańka podchodzi sceptycznie do takiej możliwości. – Nigdy się nie uda stworzyć takiej regulacji, która będzie adekwatna do BTE, a z drugiej strony nie będzie wzbudzać kontrowersji – podkreślił. Rozwiązaniem o charakterze uniwersalnym, skierowanym nie tylko do banków, mogłoby być nakazowe postępowanie elektroniczne na wzór EPU.

„Koncepcją niezwykle groźną dla sektora bankowego” wiceprezes ZBP określił niedawno wniesione propozycje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsymentów odnośnie przeniesienia postępowania w sprawach konsumenckich z drogi sądowej na administracyjną – przed prezesem UOKiK. W przypadku stwierdzenia abuzywności – jeszcze przed uprawomocnieniem decyzji – prezes UOKiK będzie mógł m.in. nakazać publikację komunikatów o naruszeniu interesów konsumentów w prasie czy nałożyć kary finansowe. Mankamenty zawiera również projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i orzeczników finansowych. – Są to propozycje kierunkowo słuszne, jednak w szczegółach nieakceptowalne – podkreślił Jerzy Bańka.

Na koniec wiceprezes ZBP nawiązał do „ustawy, na którą wszyscy czekali, ale jednocześnie się jej bardzo obawiali” – czyli nowelizacji prawa regulującego funkcjonowanie banków spółdzielczych.

– Przeciwstawiamy się zbyt daleko idącym pomysłom nadzorcy. (…) Nie można metodami administracyjnymi (…) formułować rozwiązań ustrojowych, które będą powodować, że ten biznes nie będzie się rozwijał, tylko generował zagrożenia – zaznaczył wiceprezes ZBP. Do takich posunięć należy m.in. pomysł wprowadzenia kadencyjności zarządu w banku spółdzielczym, który nie jest członkiem IPS i chce się usamodzielnić. – To rozwiązanie niekonstytucyjne, nielogiczne i nie biorące pod uwagę tradycji sektora spółdzielczego – podkreślił wiceprezes Jerzy Bańka.

Karol Jerzy Mórawski