Wyniki sektora bankowości spółdzielczej w 2012 r. : Bilanse zrzeszeń w analizie UKNF

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.07-08.foto.16.250xW 2012 r. suma bilansowa banków spółdzielczych wzrosła o 9,5 proc. (do 85,8 mld zł), zaś banków zrzeszających o 8,3 proc. (do 30 mld zł). Najszybciej rozwija się grupa banków o aktywach powyżej 200 mln zł.

UDZIAŁY I UDZIAŁOWCY

Analiza bilansów sporządzona przez Urząd KNF wskazuje na postępujące rozwarstwienie sektora i spadek pozycji banków o aktywach poniżej 50 mln zł. Co ciekawe, w najmniejszych bankach wyraźnie zmniejsza się też liczba udziałowców. Od marca 2012 r. wykreślono z rejestrów sektora łącznie 16 305 osób spośród 1 051 897 udziałowców. Powodem może być występujący od wielu lat brak dywidendy lub niewielka jej kwota, szczególnie biorąc pod uwagę stosunkowo duże udziały opłacone (wśród osób, które posiadają mniej niż 5 proc. funduszu udziałowego) – przeciętnie – 554 zł, w bankach najmniejszych – 323 zł, w bankach o aktywach największych – 1040 zł.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych wzrósł do 977 mln zł (o 8,8 proc.). Banki zrzeszające: Bank BPS S.A. i SGB-Bank S.A. zarobiły łącznie 48,2 mln zł, tj. o 41,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

CENA PIENIĄDZA

Przeciętne oprocentowanie depozytów (bieżących i terminowych łącznie) osób prywatnych wyniosło średnio 3,9 proc., zaś utrzymywanych przez BS-y w innych bankach (głównie w zrzeszających) 4,7 proc. (rozliczenia według stóp WIBOR/WIBID). Depozyty osób prywatnych są praktycznie równe należnościom od sektora niefinansowego, z których tylko 21,7 proc. to należności od osób prywatnych. Zatem wysokie oprocentowanie tych depozytów powoduje, że osoby prywatne są dla banków spółdzielczych klientami przynoszącymi deficyt.

LOKATY W GRUPIE

Równoległa analiza bilansów i rachunków wyników zrzeszeń wskazuje, że relacja kredytó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI