Wyniki banków w II kw. sporo wyższe od oczekiwań; pomogły niższe rezerwy i wyższa aktywność klientów

Wyniki banków w II kw. sporo wyższe od oczekiwań; pomogły niższe rezerwy i wyższa aktywność klientów
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyniki giełdowych banków, które podały już swoje dane za II kwartał, są o jedną czwartą wyższe od rynkowych oczekiwań. Lepsze wyniki banki zawdzięczają głównie niższym rezerwom, bowiem jakość portfela kredytowego mimo Covid-19 istotnie się nie pogorszyła. W wynikach banków widać też wyższą aktywność ich klientów.

„Banki w drugim kwartale raportują fenomenalne wyniki wobec obaw, które mieliśmy jeszcze rok temu” – powiedział analityk Santander BM Kamil Stolarski.

Zysk banków w tym okresie był wyższy od konsensusu ze względu na niższe od zakładanych koszty ryzyka i wyższy wynik z opłat i prowizji. W wynikach widać wyższą aktywność klientów banków

Do tej pory wyniki za II kwartał podało sześć giełdowych banków: Bank Millennium, Santander Bank Polska, mBank, Bank Pekao, Alior Bank oraz ING Bank Śląski.

Większość z nich podała wyniki kilkanaście procent lepsze od oczekiwań rynkowych, a zysk Santandera przekroczył konsensus o ponad 100 proc. Wyniki Banku Millennium były zbliżone do konsensusu i tylko mBank podał wyniki gorsze od oczekiwań.

Blisko 1,5 mld zł zysku netto

Zysk netto tych banków wyniósł blisko 1,5 mld zł, był więc o jedną czwartą wyższy od konsensusu. Za lepszy wynik odpowiadają przede wszystkim niższe o 14 proc. od oczekiwań rezerwy oraz wyższy o 3 proc. wynik z tytułu opłat i prowizji. Wynik odsetkowy oraz koszty operacyjne okazały się do tej pory zgodne z wcześniejszymi szacunkami analityków.

Poniżej zsumowany zysk netto 6 banków w II kwartale 2021 roku w porównaniu do konsensusu PAP Biznes.

 2Q20212Q2021różnica
  wg konsensusu 
Wynik odsetkowy62096223-0,2%
Wynik z prowizji257424943,2%
Koszty ogółem38733882-0,2%
Saldo rezerw-1027-1197-14,2%
Zysk netto1475117925,1%

Wyniki banków w II kwartale są blisko 180 proc. wyższe niż rok wcześniej

Wyniki banków w II kwartale są blisko 180 proc. wyższe niż rok wcześniej, ale wpływ na taką dynamikę ma przede wszystkim ubiegłoroczna blisko 600 mln strata netto Alior Banku. W porównaniu do I kwartału banki te pokazały wyniki lepsze o ponad 60 proc. i zawdzięczają to niższym kosztom i rezerwom.

Zgodnie z oczekiwaniami drugi kwartał jest kolejnym okresem wysokich rezerw na portfele kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Do tej pory banki informowały o rezerwach na to ryzyko prawne w łącznej kwocie blisko 800 mln zł.

Odbudowa wyniku odsetkowego, duży wzrost prowizyjnego

Z danych zebranych przez PAP Biznes wynika, że wynik odsetkowy banków, które już podały wyniki za II kwartał 2021 roku, spadł około 1 proc. rok do roku, ale jest już 2 proc. wyższy niż w I kwartale 2021 roku.

Zarządy banków przedstawiając wyniki za ubiegły kwartał często zwracały uwagę, że po ubiegłorocznych obniżkach stóp procentowych dołek wyniku odsetkowego banki mają już za sobą i kolejne kwartały powinny przynieść dalszy wzrost tej linii przychodowej. Wzrosty wyniku odsetkowego sygnalizował Bank Millennium, Santander, mBank i Alior Bank.

„Wynik odsetkowy w II kwartale był bliski konsensusu, a 2-proc. poprawa kwartał do kwartału wynikała głównie z dłuższego kwartału i wyższych wolumenów kredytów” – powiedział Stolarski.

Czytaj także: ING Bank Śląski: zysk netto grupy w II kw. wyniósł 615,3 mln zł, powyżej oczekiwań >>>

Duże wzrosty objęły natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji, drugą podstawową linię przychodową banków. Wynik ten wzrósł 23 proc. rdr i blisko 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Wzrosty tej linii banki zawdzięczają głównie solidnym przychodów prowizyjnym z tytułu kredytów, kart czy obsługi rachunków.

„Silne dynamiki widać w zdecydowanej większości linii, częściowo wynikają one z wyższych i nowych opłat pobieranych przez banki, a częściowo z większej transakcyjności i większego popytu na kredyt hipoteczny” – powiedział Stolarski.

Czytaj także: Wyniki Banku Pekao powyżej poziomu sprzed pandemii; zysk netto grupy w II kw. wyniósł 604,8 mln zł >>>

„Opłaty związane z kontami rosną średnio 30 proc. rdr, opłaty związane z zarządzaniem aktywami rosną 25 proc., opłaty związane z kredytami 23 proc., a wynik z wymiany jest o 24 proc. wyższy. Opłaty związane z działalnością brokerską, które były silnikiem napędowym w poprzednim roku, są kilka procent niższe w ujęciu rok do roku” – dodał.

Banki w II kwartale raportują o wysokiej sprzedaży kredytów detalicznych i hipotecznych. W przypadku tych drugich sprzedaż często bywa na rekordowych poziomach.

Banki raportują spadek rezerw, w kosztach widać presję na wzrost wynagrodzeń

Rezerwy banków w II kwartale są na lepszym poziomie niż wcześniej to szacował rynek, ale są także dużo niższe zarówno w ujęciu rok do roku i kwartał do kwartału.

„Koszty ryzyka są o ponad połowę niższe rok do roku. Jakość kredytu nie uległa istotnemu pogorszeniu pomimo COVID-19. Rezerwy księgowane w 2020 roku są częściowo rozwiązywane, odblokował się rynek sprzedaży NPL” – powiedział Stolarski.

Czytaj także: Alior Bank w II kw. znacząco poprawił wyniki: 123,8 mln zł zysku netto >>>

W 2020 roku banki, oprócz „zwykłych” rezerw związanych z bieżącą jakością portfela kredytowego, zaczęły również zawiązywać statystyczne (wynikające z szacunków wpływu przyjętego przez bank scenariusza makroekonomicznego na jakość portfela kredytowego) rezerwy powiązane z Covid-19.

Z bankowych raportów za II kwartał wynika, że pandemia nie przyniosła do tej pory wyraźnej zmiany jakości portfela kredytowego, a niektóre banki decydują się nawet na rozwiązywanie części tych rezerw.

Czytaj także: Bank Millennium: strata netto 200,3 mln zł w II kw., akcja kredytowa wzrosła o 6% r/r w I półroczu, wskaźnik NPL 4,71% >>>

Analityk Santander BM zwrócił uwagę na rosnące w II kwartale 2021 roku o 5 proc. rdr koszty operacyjne banków i to pomimo mniejszego zatrudnienia, mniejszej liczby oddziałów i niższych opłat na BFG.

„W sektorze widoczna jest presja na wynagrodzenia. Banki do tej pory podnosiły pensje wolniej niż średnio w gospodarce – ta presja może się utrzymać” – powiedział Stolarski.

Największą pozytywną niespodzianką ponad sezonu wyników za II kwartał były do tej pory wyniki Santander Banku Polska.

Czytaj także: Santander Bank Polska z zyskiem netto 222,5 mln zł w II kwartale, znacznie powyżej oczekiwań analityków >>>

Analitycy oceniali, że lepsze wyniki bank zawdzięczał przede wszystkim niższym rezerwom, które były 17 proc. niższe niż oczekiwano. Przedstawiciele Santandera przyznali, że rezerwy kredytowe w minionym kwartale były relatywnie niskie. Ich zdaniem przy pozytywnym scenariuszu makroekonomicznym nadal mogą się utrzymać na niskim poziomie.

Gorsze od oczekiwań wyniki pokazał w II kwartale tyko mBank. Analitycy ocieniali, że przyczyną słabszych wyników banku były wyższe koszty i gorsze pozostałe przychody na skutek trochę słabszego wyniku handlowego, wyniku na sprzedaży AFS czy nieco wyższych pozostałych kosztów operacyjnych.

Czytaj także: mBank: 108,7 mln zł zysku netto grupy w II kwartale 2021 roku, poniżej oczekiwań rynku >>>

W kolejnych dniach wyniki za I półrocze planują podać kolejne banki, w tym w czwartek, 12 sierpnia, PKO BP oraz BNP Paribas Bank Polska.

Analitycy spodziewają się, że zysk netto PKO BP w II kwartale wyniesie 1281,1 mln zł, czyli wzrośnie 60 proc. rdr i 9 proc. kdk.

W przypadku BNP Paribas zysk wynieść ma 128,8 mln zł, co oznaczać ma spadek 41 proc. rdr i 21 proc. kdk. Wyniki banku będę determinowane przez wysoką rezerwę na CHF. W lipcu bank informował, że szacunkowa rezerwa na roszczenia z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF w II kwartale 2021 r. wyniesie 186,5 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES