Wynik finansowy mikrofirm wzrósł do 141,7 mld zł w 2017 r.

Wynik finansowy mikrofirm wzrósł do 141,7 mld zł w 2017 r.
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw) w 2017 r. wzrósł o 13,5% r/r do 141,7 mld zł i był wyższy o 52,9% w porównaniu z 2010 rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw) w 2017 r. wzrósł o 13,5% r/r #mikrofirmy #firmy #GUS @GUS_STAT

„W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 073,6 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 20,8% w stosunku do roku 2010. Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 7,4% r/r (w latach 2010-2017 wzrosły o 47,5%), a liczba pracujących wzrosła o 3,4% r/r (w latach 2010-2017 o 17,5%), tj. o 610,4 tys. osób” – czytamy w komunikacie.

Wśród mikroprzedsiębiorstw dominowały firmy należące do osób fizycznych 

W grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały firmy należące do osób fizycznych (89,3%, tj. 1 852,6 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 10,7% (221,1 tys. podmiotów). W latach 2010-2017 zaobserwowano spadek udziału liczby mikroprzedsiębiorstw osób fizycznych – o blisko 1% r/r (od 2010 r. – spadek o ponad 4%), podano również.

Największy odsetek w mikroprzedsiębiorstwach stanowiły: jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych – 23,1% (spadek o prawie 1 pkt proc. r/r), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 13,2% (podobnie jak w 2016 r.) oraz jednostki budowlane – 13,2% (wzrost udziału o 0,5 pkt proc. r/r).

„W 2017 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 1 122,7 mld zł przychodów ogółem (co oznacza wzrost o 7,4% r/r i o 47,5% od 2010 r.). Ponad połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały jednostki prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (478,3 mld zł, tj.42,6%) oraz przedsiębiorstwa budowlane (117,9 mld zł, tj. 10,5%)”- czytamy dalej.

W 2017 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 4 089,8 tys. osób, tj. o 132,6 tys. (3,4%) więcej niż rok wcześniej. W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 3271,6 tys. osób (tj. 80% ogólnej liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach), a w podmiotach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 818,1 tys. osób (tj. 20%).

Źródło: ISBnews