Wydarzenie i opinie | KGE | W gospodarce 4.0 wiedza o cyberbezpieczeństwie to fundament

Wydarzenie i opinie | KGE | W gospodarce 4.0 wiedza o cyberbezpieczeństwie  to fundament
Fot. Visual Generation/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Budowa kompetencji cyfrowych, zrównoważona technologia, troska o środowisko, włączanie osób z niepełnosprawnościami to wyrażenia-klucze, które powinny wybrzmiewać na każdej uczelni, w głowie każdego odpowiedzialnego lidera i przedsiębiorcy - takie są główne wnioski prezentowane podczas jesiennej edycji Kongresu Gospodarki Elektronicznej

Emilia Michałuszko
sekretarz Forum Technologii Bankowych ZBP

– Musimy wiele zmienić w zakresie kształcenia zarówno na poziomie szkół podstawowych, średnich i wyższych w zakresie kształcenia przedsiębiorczości elektronicznej – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Podkreślił, że należy rozmawiać o tym, jakie kompetencje powinni mieć absolwenci szkół. Jego zdaniem, nie należy tracić z pola widzenia celów rozwoju gospodarki elektronicznej, do których zalicza się polepszenie warunków życia, zwiększenie bezpieczeństwa i mniejszy wysiłek w pracy.

Budowanie kompetencji cyfrowych

Na podobne cele transformacji cyfrowej zwróciła uwagę podczas dyskusji dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW. Podkreśliła przy tym, że podczas transformacji cyfrowej trzeba pozostawać uważnym. Przestrzegła, iż pomijanie edukacji cyfrowej może prowadzić do „wymywania pracy”, w szczególności klasie średniej.

Podczas swojego wystąpienia wprowadzającego do KGE prelegentka zdecydowała się postawić tezę, że polska gospodarka nie jest przygotowana na bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej. Na jej potwierdzenie przytoczyła dane Eurostatu. Wynika z nich, że w Polsce zaledwie 44% pracowników posiada podstawowe kompetencje cyfrowe, niezbędne do współpracy z maszynami. Największy dystans do średniej europejskiej widać na tle grup wiekowych 45-54 i 55-64. Są to pokolenia, które wciąż są na rynku pracy i będą potrzebowały przystosowań.

Tego, że Polska nie jest gotowa na bezpieczną transformację dowodzi 21. miejsce w Europie w kategorii stosowania przez przedsiębiorstwa jakichkolwiek środków bezpieczeństwa.

Wagę nawoływania do zmian w myśleniu na temat pracy i technologii podkreślał dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych działającego przy Uniwersytecie SWPS. Wskazał, że dla sukcesu transformacji nie jest najważniejsza technologia, ale zmiana mentalna u ludzi, ich nastawienie na rozwój.

Rola współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wątek ten przewijał się podczas KGE wielokrotnie. Już na wstępie Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział, że mimo iż&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK