Wydarzenia. Konferencja KEB: Etyka w finansach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Etyki Bankowej działa od 1995 r. Nie tylko ocenia przestrzeganie moralności w sektorze i promuje zasady takich zachowań, ale także stymuluje debaty o kondycji etyki w świecie finansów. Najnowszym jej dziełem jest zaplanowana na 18 czerwca br., w ramach Horyzontów Bankowości, konferencja "Etyka w finansach".

W 2013 r. przyjęto zaktualizowaną wersję Kodeksu Etyki Bankowej, rok wcześniej zaś rozpoczęto organizowanie Konkursu „Etyka w finansach”, który umożliwia młodym naukowcom i pracownikom sektora bankowego wyrażenie swoich poglądów na temat etyki w finansach. Czynią to w nadsyłanych na konkurs esejach. Ponadto co roku opracowywany jest Raport KEB o relacjach między bankami a ich interesariuszami, który zawiera diagnozy obecnego stanu, a także rekomendacje i wnioski na przyszłość.

Członkowie komisji postanowili, że kolejnym krokiem będzie organizacja konferencji, podczas której przedstawiciele sektora bankowego będą rozmawiać o wyzwaniach i trudnościach związanych z przestrzeganiem zasad etycznych, a także podzielą się doświadczeniami i wiedzą o najlepszych praktykach. Odbędzie się ona, jak już wspomniano,18 czerwca 2019 r.

Nie bez przyczyny konferencję zatytułowano tak samo jak konkurs organizowany przez komisję. Stanowi ona bowiem naturalne rozwinięcie jego idei, a na dodatek do debaty zaproszono dotychczasowych laureatów Konkursu „Etyka w finansach”. Co więcej, w jej trakcie ogłoszeni zostaną laureaci VII polskiej edycji Konkursu „Etyka w finansach”.

Tegorocznym tematem przewodnim Konferencji będzie kształtowanie kultury etycznej. Impulsem do tego stała się wydana w kwietniu br. „Rekomendacja Komisji Etyki Bankowej o kształtowaniu kultury etycznej w bankach”. Dokument ten to próba identyfikacji elementów kluczowych dla budowania kultury etycznej. Wskazuje nie tylko czynniki warunkują...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI