Wojna z gotówką (88): Koperta pod stołem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.06.foto.028.250xWartość szarej strefy gospodarki europejskiej szacuje się na 2,1 bln euro, tj. 18,5 proc. PKB. Według raportu Visa Europe dzięki rozwojowi płatności elektronicznych zakres transakcji "drugiego obiegu" można zmniejszyć o jedną dziesiątą, tj. o ponad 200 mld euro.

Szara strefa, której istnieniu znacząco sprzyja gotówka, to wciąż zjawisko ogólnoeuropejskie, napędzane w 75 proc. poprzez pracę nierejestrowaną, a w 25 proc. przez zaniżanie przychodów. Raport Visa Europe ocenia skalę szarej strefy na 8-10 proc. produktu krajowego brutto w Szwajcarii, Austrii, Holandii czy Wielkiej Brytanii, do niemal 30 proc. PKB w Bułgarii, Chorwacji, na Litwie oraz w Estonii. Eksperci wskazują, że rozwój płatności internetowych – poprzez ograniczenie możliwości ukrywania i zaniżania przychodów – wprowadza przejrzystość i skutkuje zmniejszeniem zakresu transakcji „drugiego obiegu”.

Bóg, honor… lewizna

Szara strefa według badania stanowi równowartość 23,8 proc. produktu krajowego brutto Polski (czyli 95 mld euro), co oznacza że w ostatnich latach nieco się skurczyła – w roku 2009 r. była szacowana na 25,9 proc. PKB.

Tendencję tę można silnie skorelować z dynamicznie rosnącym wolumenem płatności elektronicznych (od niecałych 45 na osobę w 2008 r. do 70 w 2011 r.), jak też coraz wyższym udziałem konsumentów dokonujących zakupów przez internet (18 proc. w 2008 r., 30 proc. w latach 2010-2012).

Jednak nadal skala szarej strefy plasuje Polskę w grupie kilku krajów o najwyższym w Europie poziomie „drugiego obiegu” w stosunku do PKB (średnia w Europie 18,5 proc.). Badanie wskazuje na obszary rynku, gdzie e-transakcje nie są prowadzone powszechnie (handel, produkcja, usługi turystyczne czy transport), znaczący odsetek osób samozatrudnionych, niskie wykorzystywanie e-płatności przez sektor publiczny, jak również na stosunkowo niewielkie wydatki konsumpcyjne opłacane kartami. Dla kart Visa jest to w Polsce jedno z każdych czternastu euro wydawanych na konsumpcję, wobec średnio jednego na 6,75 euro w całej Europie.

W rankingu firmy konsultingowej A.T. Kearney w odniesieniu do e-rozliczeń obywatel-administracja Polska otrzymała uśredniony wskaźnik 50, wobec 75 dla Czech, Hiszpanii i Irlandii, 80 dla Węgier, Włoch i Turcji oraz 90 dla Wielkiej Brytanii i Niemiec. Polska mocno odstaje także w odniesieniu do wykorzystania e-płatności w rozliczeniach między przedsiębiorstwami a administracją publiczną – wskaźnik dla Polski wynosi 63, podczas gdy Hiszpanię i Irlandię oceniono na 88, Czechy, Węgry, Włochy i Turcja otrzymały notę 94, a wskaźnik dla Wielkiej Brytanii i Niemiec to 100.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI