Wojna z gotówką (83): Urząd bez petenta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.01.foto.022.250xRządowa nowelizacja ustawy o informatyzacji usług publicznych ułatwi kontakty obywateli z urzędami. E-usług będzie więcej, a procedury szybsze i bardziej przyjazne.

Nowela ustawy nałoży na wszystkie urzędy obowiązek posługiwania się elektroniczną skrzynką podawczą według określonych standardów. Nowe funkcje usługowe będzie pełnił portal ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, na którym obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet. Rząd chce rozszerzyć sieć punktów potwierdzania tzw. profilu zaufanego ePUAP na banki i placówki Poczty Polskiej. Nowe przepisy umożliwią wgląd w akta sprawy przez internet, dopuszczą posługiwanie się e-kopiami dokumentów wydanych przez administrację publiczną (skany), a także przesyłanie w sieci (a nie tylko na papierze) pełnomocnictw procesowych. Wzory e-dokumentów będą podlegały zgłoszeniu do centralnego repozytorium.

Z domowego fotela

Głównym kierunkiem programu eGovernment jest standaryzacja procesów administracyjnych, mająca na celu ułatwienie obywatelom kontaktu z urzędami przez internet (dostęp do informacji na całym świecie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). Obecnie, posiadając e-podpis lub profil zaufany, można zdalnie zarejestrować małą firmę, w nieskomplikowanych sprawach majątkowych skorzystać z e-sądu, uzyskać informację z księgi wieczystej, rozliczyć PIT. Oprócz deklaracji podatkowych, coraz większa liczba obywateli składa już pisma urzędowe, podania, zażalenia, ponaglenia i wnioski za pomocą wirtualnych środków komunikacji.

Na platformie ePUAP urząd miasta prowadzi e-skrzynkę podawczą oraz instaluje e-formularze. Korzystając z darmowego profilu zaufanego (rodzaj konta), petent może uwierzytelnić „elektroniczny wniosek” bez kosztownego certyfikatu kwalifikowanego. Żeby mieć profil na e-PUAP, wystarczy założyć konto, wysłać wniosek, a potem pójść do urzędu (skarbowego, ZUS, urzędu wojewódzkiego) i potwierdzić profil.

Z domowego fotela po wklepaniu w klawiaturę komputera nazwy użytkownika i hasła za pośrednictwem ePUAP można załatwiać sprawy urzędowe w instytucjach samorządowych, ZUS, administracji podatkowej, służbie zdrowia, a także skorzystać z oferty dostarczanych przez te instytucje e-usług. Profil zaufany ma obecnie około 40 000 internautów, a co miesiąc przybywa około 3 tys. nowych.

PŁATNOŚCI W PAY-BY-NET

PayByNet to dostosowane do obsługi handlu elektronicznego polecenie przelewu z przekazywaną przez KIR w trybie on-line informacją o dokonaniu zapłaty. To potwierdzenie będące gwarancją płatności, której KIR udziela sklepowi internetowemu, pozwala niezwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia, zanim wymagane środki wpłyną na rachunek bankowy sklepu.

W usłudze PayByNet uczestniczą cztery kategorie podmiotów: klient banku dokonujący zakupów przez internet, bank klienta (każdy bank, który udostępni płatnikowi usługę), sprzedawca (sklep internetowy, który podpisał umowę z KIR S.A. o świadczenie usługi), KIR S.A. pośrednicząca w wymianie informacji pomiędzy pozostałymi podmiotami. Klient na witrynie internetowej sklepu kompletuje swój koszyk dóbr i usług. Zainicjowaniem usługi PayByNet jest wybranie przez klienta tego sposobu płatności. Serwer sprzedawcy wysyła do KIR informację, opatrzoną podpisem elektronicznym, o dokonywanej transakcji. Równocześnie następuje przekierowanie przeglądarki klienta na wskazany adres w obrębie witryny internetowej KIR gdzie prezentowana jest lista banków, za pomocą których można zrealizować płatność za transakcję.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI