Wojciech Myślecki

Wojciech Myślecki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niezależny członek Rady nadzorczej

Alior Bank

Doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. W latach 1968-1989 działacz polskiej opozycji demokratycznej. Po roku 1989 zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w 1998 roku, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Tauron PE SA, KGHM PM SA, PSE SA, PTE Generali SA. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii przy NCBR.

Źródło: Alior Bank