Więcej uczniów otrzyma wsparcie finansowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dzieci.01.250x167Komisje sejmowe: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły w środę dezyderat w sprawie podniesienia poziomu dochodu liczonego na członka rodziny, upoważniającego do pomocy materialnej uczniom. Okazuje się bowiem, że samorządy nie wykorzystują w pełni środków na ten cel przeznaczonych, najmniej przekazując na zakup podręczników.

Obecna wysokość dochodu na członka rodziny, upoważnająca do otrzmania wsprarcia materialnego to kwota 351 zł. Kwota ta jest za niska i nie pozwala wielu potrzebującym uczniom skorzystać z należnej im pomocy. Zasada korzystania ze środków z budżetu państwa, przeznaczonych na pomoc dla uczniów jest obecnie taka, że samorządy muszą do kwoty oferowanej przez państwo dołożyć 20 proc. z własnego budżetu. Kwoty niewykorzystane należy zwrócić do budżetu państwa.

Dane o wykorzystaniu środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów zaczerpnięto z raportu przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wynika z niego, że w 2009 roku nie wykorzystano 9 proc. środków pzeznaczonych dla najuboższych uczniów, w 2010  – 16 proc., a w 2011 roku – 19 proc. W województwie Śląskim nie wykorzystano nawet jednej trzeciej przekazanych im środków.

Dezyderat został przyjęty przez połączone komisje sejmowe jednogłośnie.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl