Świadczenia pielęgnacyjne wzrosną o 100 zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.02.250x9 maja 2012 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę na mocy której matka, ojciec lub faktyczny opiekuj dziecka, niezależnie od jego wieku, otrzyma świadczenie miesięczne w wysokości 100 zł. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków ww. osób.

Uchwała i rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 roku ustanawia rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W praktyce będzie to działać tak, ze jeśli matka, ojciec czy faktyczny opiekun dziecka mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie od kwietnia do czerwca 2012 mają też możliwość otrzymania dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie.

Dodatkowe świadczenia będą przyznawane na podstawie złożonych wniosków, przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne. Wnioski należy złożyć do 31 maja 2012 roku.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. W związku z tym, że możliwość składania wniosków została przewidziana do 31 maja, kwoty za miesiące poprzednie zostaną wypłacone z wyrównaniem.

Pomoc realizowana będzie z budżetu państwa. Wszelkie szczegóły wraz z tekstem rozporządzenia znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl.

Źródło: www.mpips.gov.pl