Western Union Business Solutions

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wubs.01.400x164Western Union Business Solutions, jednostka biznesowa Western Union, lidera w usługach płatności międzynarodowych, poinformowała dzisiaj o wprowadzeniu nowych produktów finansowych skierowanych dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zaangażowanych w handel międzynarodowy. Produkty te to: rachunek holdingowy w walucie obcej, kontrakty forward i przyszłe płatności.

„Niezmiernie cieszy mnie fakt, że możemy zaoferować polskim klientom nowe produkty,” – powiedział Andrzej Głowacki, szef polskiego oddziału Western Union Business Solutions. „Te produkty są zaprojektowane z myślą o pomocy MSP w zarządzaniu ich międzynarodowymi przepływami pieniężnymi, co pozwoli zwiększyć ich zyski i poprawić konkurencyjność. Teraz jeszcze lepiej będziemy mogli pomagać naszym klientom w zarządzaniu płatnościami i skuteczniej ochronić ich marże zysku przed zmianami na rynku walutowym”.

Rachunek holdingowy w walucie obcej umożliwia klientom gromadzenie walut obcych bez konieczności posiadania rachunku zagranicznego. Dzięki tej usłudze klienci mogą otrzymywać płatności w walucie zagranicznej i przechowywać je na rachunku holdingowym na potrzeby przyszłych wypłat. Korzystając z tej usługi klient może uniknąć opłat związanych z konwersją walut krajowych i zagranicznych.

„Szczególnie cieszy mnie udostępnienie polskim klientom rachunków holdingowych w ponad 50 walutach,” – dodał Andrzej Głowacki. „Możliwości i elastyczność oferowane przez tę usługę stanowią istotną wartość dla naszych klientów, pomagając im być bardziej konkurencyjnymi na rynku międzynarodowym”.

Przyszłe płatności umożliwiają ustalenie wysokości kursu wymiany walut i zaplanowanie płatności na dowolny termin w określonym przedziale czasowym. Dzięki temu klienci mogą poznać dokładny koszt rozliczanych faktur oraz skuteczniej planować przyszłe wydatki.

Kontrakt forward to narzędzie umożliwiające zafiksowanie kursu walutowego na okres do 12 miesięcy poprzez wejście w umowę kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty obcej po z góry określonym kursie i uzgodnionym terminie realizacji. Podczas gdy rynkowy kurs walutowy może ulegać zmianom, kontrakty forward dają pewność planowania zabezpieczając kurs waluty przed skutkami wahań.

Korzystanie z kontraktów forward i przyszłych płatności może się także wiązać z określonym ryzykiem:

  • Ryzykiem walutowym w przypadku odstąpienia od umowy biznesowej (np. na zakup lub dostawę towarów) i/lub ryzykiem biznesowym jeżeli konkurenci będą w stanie przenieść na klientów korzyści cenowe, wynikające ze zmian na rynku walutowym.
  • Niemożnością wykorzystania ewentualnych, pozytywnych zmian w relacjach kursowych w trakcie obowiązywania kontraktu.

Nowe produkty umożliwią klientom w Polsce większą elastyczność w podejmowaniu decyzji odnośnie zarządzania ryzykiem związanym z wahaniem kursów walutowych. Będą one oferowane na licencji polskiego oddziału spółki zależnej Western Union, Western Union International Bank GmbH.

Źródło: Western Union Business Solutions