Waldemar Dariusz Trelka

Waldemar Dariusz Trelka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Bank Ochrony Środowiska

Wykształcenie

 • 10.2020 – 12.2021 – Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie
 • 2006 – 2007 – Wyższa Szkoła Biznesu im. J. Chrapka w Radomiu
 • 1995 – 1997 – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. E. Piaseckiego Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim
 • 1990 – 1991 – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. E. Piaseckiego. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Doświadczenie zawodowe

 • 19.11.2018 – obecnie – Starostwo Powiatowe w Radomiu, Starosta Radomski
 • 15.01.2018 – 18.11.2018 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Radomiu, dyrektor
 • 20.09.2016 – 15.02.2018 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z-ca dyrektora departamentu
 • 01.09.2015 – 31.08.2017 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie, dyrektor
 • 01-03.2014 – 31.08.2015 – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. St. Wł. Reymonta w Radomiu, nauczyciel
 • 02.12.2010 – 28.02.2014 – Starostwo Powiatowe w Radomiu, wicestarosta
 • 01.09.2007 – 01.12.2010 – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarski Żywnościowej im. St. Wł. Reymonta w Radomiu, wicedyrektor, dyrektor szkoły
 • 2006 – obecnie Radny Powiatu Radomskiego

Według złożonego oświadczenia p. Waldemar Dariusz Trelka, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.