W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury lepszy niż w lipcu

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury lepszy niż w lipcu
Fot. stock.adobe.com/Kurhan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sierpniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest lepszy niż w lipcu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki, ale tylko w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest on dodatni - podał Główny Urząd Statystyczny.
W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest lepszy niż w lipcu we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki #KoniunkturaGospodarcza #GUS @GUS_STAT

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,6, czyli wyższym niż w lipcu (minus 10,5)

BUDOWNICTWO

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 15,4, czyli nieznacznie wyższym niż w lipcu (minus 16,7).

Czytaj także: Poprawa koniunktury w III kw. 2020 roku, ale nastroje przedsiębiorców i konsumentów wciąż pesymistyczne >>>

HANDEL HURTOWY

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,6 – wyższym niż w lipcu (minus 9,3).

HANDEL DETALICZNY

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,8, czyli wyższym niż przed miesiącem (minus 12,2).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 12,7, czyli wyższym niż w lipcu (minus 14,3).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 19,3 wobec minus 22,7 w lipcu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 31,8) niż jednostki gastronomiczne (minus 8,7).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 5,4, czyli wyższym niż przed miesiącem (plus 3,1).

FINANSE i UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w sierpniu na poziomie dodatnim (plus 2,7) wobec ujemnego przed miesiącem (minus 1,3).

Nadal wiele branż liże rany po zamrożeniu gospodarki

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan:

Oprócz informacji i komunikacji oraz wychodzących w sierpniu na plus usługach finansowych, pozostałe analizowane sektory notują wskaźniki na minusie

(hotelarstwo i gastronomia -21,7, budownictwo -16,5, transport i logistyka -14,1, handel detaliczny -11,5, przetwórstwo przemysłowe -8,5, handel hurtowy -8,2). Za progres wszystkich kategorii odpowiadają poprawiające się składowe diagnostyczne. Oznacza to, że firmy faktycznie pracują na wyższych obrotach.

To, co jednak zasadniczo różni sektory, to ocena przyszłości. Nie dla wszystkich analizowanych branż powrót na ścieżkę wzrostu sprzed koronawirusa wydaje się realny, dla kilku z pewnością będzie trwał dłużej i obecnie trudno mówić o odbiciu. Bardzo wyraźnego pogorszenia oczekuje hotelarstwo i gastronomia (zmiana nawyków konsumenckich – zwłaszcza koniec konferencji biznesowych, które zapełniały kalendarze poza sezonem, ryzyko II fali epidemii, reżim sanitarny).

Widoczne pogorszenie przewidują firmy przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. W przetwórstwie widzimy, że producenci dóbr inwestycyjnych notują systematycznie słabszą sprzedaż. Ten sam problem dzieli budownictwo, co potwierdzają dzisiejsze dane (dynamika produkcji budowlano-montażowej: -10,9% r/r). W tym kontekście warto przypomnieć, że ekstremalna niepewność gospodarcza, wzmocniona przez niepewność regulacyjną nie sprzyjają inwestycjom, co potwierdza aneks do badania. Spadek inwestycji w przetwórstwie respondenci szacują na -5,6% względem poziomu z 2019 roku. Dla budownictwa analogiczny odsetek sięga -20,8%, w zakwaterowaniu i gastronomii -33,1%.

Ryzyko pogorszenia w przetwórstwie połączone z ewentualnymi spadkami w handlu detalicznym (tu również sytuacja poszczególnych kategorii dóbr jest istotnie różna) nie sprzyja transportowi i logistyce. Ten sektor nie żyje wyłącznie koronawirusem – kształt nieco zapomnianego już Brexitu ma realny wpływ na perspektywy biznesowe.

Zagrożenia notowane przez poszczególne gałęzie pokazują, że perspektywy wychodzenia z recesji mogą się drastycznie różnić. Koronawirusowy aneks przygotowany przez GUS wyraźnie pokazuje, że tylko dla ok. połowy podmiotów negatywne skutki pandemii są co najwyżej nieznaczne. Wciąż istotny w skali jest segment firm, które uznają pandemię jako czynnik zagrażający ich stabilności. Monitoring sytuacji sektorów i ewentualna kontynuacja tarczowego wsparcia dla wybranych sektorów może stać się na jesień tematem numer jeden.

Źródło: PAP BIZNES, Konfederacja Lewiatan