W sierpniu w Polsce stabilizacja nastrojów konsumentów

W sierpniu w Polsce stabilizacja nastrojów konsumentów
Fot. stock.adobe.com/piotrszczepanek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sierpniu nastąpiła stabilizacja nastrojów polskich konsumentów - wynika z barometru GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w sierpniu -4,6 i pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich

W sierpniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 0,2 pkt. proc., z poziomu -4,4 do -4,6;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 1,9 pkt. proc., z poziomu -1,3 do -3,2;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 2,2 pkt. proc., z poziomu -24,1 do -26,3;

– nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 4,3 pkt. proc., z poziomu 11,5 do 15,8.

Badanie zrealizowano w dniach 6-11 sierpnia na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. 

Źródło: PAP BIZNES