W Sejmie o polityce spójności 2014-2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bruksela.02.250x- Dla nas równie ważne jak kwota, jest sposób wydatkowania unijnych pieniędzy. Środki z budżetu na lata 2014-2020 muszą umocnić bazę dla trwałego rozwoju - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas odbywającej się w Sejmie konferencji o przyszłości polityki spójności.

– Polska przywiązuje znacznie do polityki spójności nie tyko dlatego, że jesteśmy jej największym beneficjentem ale przede wszystkim dla tego, że bez niej integracja europejska byłaby niepełna, a jedność Europy zagrożona przez istnienie dramatycznych różnic w jakości życia na jej obszarze – powiedziała marszałek Sejmu Ewa Kopacz inaugurując spotkanie. W obradach udział wzięli również komisarz ds. budżetu UE Janusz Lewandowski, wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda, a także liczne grono przedstawicieli parlamentu, rządu, instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych. – Pomysł zorganizowania konferencji zrodził się z potrzeby poważnej dyskusji o przyszłości unijnej polityki spójności, polityki istotnej zarówno dla UE jako całości, ale też bardzo ważnej dla Polski. Jesteśmy bowiem krajem, który jak żaden inny potrafił wykorzystać szansę, jaką daje państwom członkowskim polityka spójności – zaznaczyła marszałek Sejmu.

Komisarz Lewandowski podkreślił, że polityka spójności jest niezwykle ważna, bo jest dowodem użyteczności Unii Europejskiej dla 500 mln jej obywateli. Przytoczył również opinię jaką Polska ma na arenie europejskiej, czyli kraju efektywnie i prawidłowo wykorzystującego unijnych pieniędzy. – Przedwczoraj z ust moich kolegów komisarzy słyszałem, że Polska jest wzorem zbudowania dla siebie odporności antykryzysowej przez mądre wykorzystywanie Funduszy Europejskich – zaznaczył komisarz ds. budżetu UE.

Minister Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że brak porozumienia co do wielkości środków w przyszłym budżecie nie ma wpływu na tempo odbywających się równolegle negocjacji przepisów UE, na podstawie których fundusze polityki spójności będą inwestowane. Są one już prawie zakończone. – Podczas czterech spotkań Rady ds. Ogólnych przyjęto częściowe stanowisko Rady w 19 blokach negocjacyjnych – poinformowała minister.

– Rozpoczęliśmy proces przygotowania głównego dokumentu strategicznego, czyli Umowy Partnerstwa. Pracujemy także nad kształtem nowych programów operacyjnych – powiedziała szefowa resortu, zaznaczając jednocześnie, że Ministerstwo rozpoczęło w regionach cykl 16 konferencji konsultacyjnych, podczas których omawiane są założenia do Umowy Partnerstwa, a ogromny bagaż dotychczasowych doświadczeń wynikający z realizacji perspektyw finansowych UE, powinien pomóc we właściwym zaprogramowaniu kolejnego okresu budżetowego.

– Nowa perspektywa będzie bardziej wymagająca od poprzednich. Dlatego też, tak istotne staje się takie zaprogramowanie działań finansowych z polityki spójności oraz pozostałych polityk, aby stały się jeszcze bardziej skutecznym katalizatorem procesów rozwojowych kraju – podkreśliła minister Bieńkowska. Dodała, że w związku z tym wymagana będzie od nas jeszcze lepsza jakość projektów, które w jeszcze większym stopniu będą musiały być powiązane z celami rozwojowymi UE, danego państwa czy regionu.

– Środki unijne w przyszłej perspektywie finansowej będą koncentrowały się na trzech głównych celach rozwojowych kraju: wzroście konkurencyjności gospodarki, zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej oraz poprawie sprawności i efektywności państwa – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda prezentując najważniejsze obszary wsparcia z nowej puli unijnych pieniędzy.

Źródło: www.mrr.gov.pl