W oczekiwaniu na dane z amerykańskiego rynku pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedrzejak.maciej.saxo.bank.01.310x400Spowolnienie Stanów Zjednoczonych - których gospodarka uchodziła do tej pory za jedną z najszybciej rozwijających się - powoli staje się faktem. Jak wynika z danych opublikowanych w czwartek przez amerykańskim Departament Handlu, dynamika zamówień na dobra trwałego użytku w USA spadła w ostatnim miesiącu z 2.0% m/m do 
-1.4% m/m.

Nieco lepsze od prognozowanych okazały się natomiast informacje napływające z tamtejszego rynku pracy, gdzie w ubiegłym tygodniu liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych spadła do poziomu 268K.

Mimo to, większość ekonomistów spodziewa się przesunięcia w czasie terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych – w czasie wystąpienia wygłoszonego w ubiegłym tygodniu w San Francisco, Janet Yellen po raz kolejny podkreśliła, że decyzja o normalizacji polityki monetarnej będzie uzależniona od aktualnej sytuacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych.

Nie ulega wątpliwości, że największy wpływ na przebieg dzisiejszej sesji będzie miała publikacja oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy – inwestorzy spodziewają się spadku liczby osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym z 295K do 244K oraz utrzymania się stopy bezrobocia na poziomie 5.5%.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska