W Banku Pocztowym można już składać wnioski o 500 plus i Rodzinny Kapitału Opiekuńczy

W Banku Pocztowym można już składać wnioski o 500 plus i Rodzinny Kapitału Opiekuńczy
Fot. Bank Pocztowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy uruchomił właśnie nową usługę, dzięki której rodzice mogą bezpłatnie składać wnioski o przyznanie dofinansowania na dzieci w ramach programów społecznych 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia - w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wnioski w Banku można składać bezpłatnie 24 godziny na dobę poprzez bankowość elektroniczną Pocztowy24.

Żeby złożyć wnioski, wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej Banku Pocztowego. Część pól dokumentu zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez Bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, co ułatwi i przyśpieszy rodzicom składanie wniosków. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS.

Wnioski można składać oczywiście 24 godziny na dobę i bezpłatnie.

–  Wypełnione wnioski przed wysyłką do ZUS przez bankowość elektroniczną Banku Pocztowego można także zapisać na własnym komputerze. Co ważne, już po wysłaniu wniosku zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia na wskazany przez klienta adres email – tłumaczy Jarosław Gawroński, Naczelnik Wydziału Elektronicznych Kanałów Dystrybucji i e-Płatności Banku Pocztowego.

Komu przysługują świadczenia?

Program Rodzina 500+ to regularne świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie dla każdego dziecka w rodzinie, aż do uzyskania  pełnoletności. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia – w sumie do 12 tysięcy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jeśli dziecko mieszka razem z rodzicami. Świadczenie można,  otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Dofinansowanie jest przyznawane  na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, dlatego we wniosku należy wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenie jego wiek.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu  rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem z drugim rodzicem, świadczenie przysługuje im w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Oprócz bankowości elektronicznej wnioski można także składać bezpośrednio Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Źródło: Bank Pocztowy SA