W 2017 r. polski PKB wzrósł o 4,6%

W 2017 r. polski PKB wzrósł o 4,6%
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W tym tygodniu poznaliśmy wyniki polskiego PKB za rok 2017, którego wzrost (o 4,6%) nieznacznie przekroczył oczekiwania. Tak dobry wynik to zasługa zarówno wzrostu indywidualnej konsumpcji, jak i inwestycji, przy czym, to właśnie inwestycje są głównym powodem zwiększenia dynamiki wzrostu PKB w porównaniu rokrocznym.

W 2016 r. poziom inwestycji w Polsce malał przede wszystkim ze względu na duże inwestycje w 2015 r., które związane były końcowym wykorzystaniem puli środków z perspektywy unijnej 2007-2013. W 2017 r. inwestycje ponownie wzrosły, konkretnie o 5,4%. Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła o 4,8%. Wzrost PKB powinien być zanotowany i w bieżącym roku, i to na poziomie 3,6-3,8%. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ten wskaźnik w dalszym ciągu pozostanie kondycja gospodarki UE. Ta powinna pozostawać w dobrej formie i kontynuować wzrost, który w ubiegłym roku był na poziomie 2,7%.  Stabilna europejska i polska gospodarka powinna pomagać i polskiemu złotemu, który w bieżącym roku może zyskać na wartości.

Warto również wspomnieć, że w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Czeskiego Banku Narodowego. Na posiedzeniu zapadła decyzja o podwyższeniu dwutygodniowej stopy repo na 0,75% p.a. oraz zakomunikowano, że należy oczekiwać kolejnych podwyżek czeskich stóp procentowych. Dzięki tym informacjom nie tylko analitycy, ale i Czeski Bank Narodowy oczekuje umacniania korony w stosunku do euro.

Polska waluta w tym tygodniu nieznaczenie korygowała swoje zyski z wcześniejszego tygodnia, a jej kurs znajdował się w piątek rano w okolicach 4,15 EUR/PLN. Kurs eurodolara w tym czasie znajdował się na poziomie 1,25 EUR/USD.

Miroslav Novák

AKCENTA