VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2013 – Relacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x97Zakończył się VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2013 - coroczne spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego, naukowego oraz wielu organizacji gospodarczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm oddziaływujących na budowę i rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce.

 KGE 2013:

Horyzonty Bankowości 2013:

Organizatorzy (Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznik Finansowy BANK”) nie kryli, iż zamierzają wykazać, że w gospodarce elektronicznej najbardziej nawet długoterminowe plany wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Ale nie tylko – korzystając z tego, że rok 2013 jest w UE Europejskim Rokiem Obywateli – zapytali uczestniczących w kongresie administracji państwowej nie tylko o sukcesy w realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ale także o to jakie prawa, jako obywateli Unii Europejskiej, program ten zapewnia nam w zmieniającym się cyfrowym świecie.

IMG 5682.600x400

VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Zdjęcia: CPBiI / Marzena Stokłosa

Spotkanie otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Sesji pierwszej nadano dość przewrotny tytuł „Paradoks Zenona z Elei o Achillesie i żółwiu – czy kiedykolwiek dogonimy Europę?”.

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, w swym wystąpieniu – „Nie było, a jest” – przedstawił osiągnięcia kierowanego przez niego resortu. O wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 mówił zaś Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

Moderatorem panelu dyskusyjnego „Co Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki zrobiły dla gospodarki elektronicznej?” był Krzysztof Pietraszkiewicz. Obok wymienionych wyżej ministrów uczestniczyli w nim: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; Piotr Muszyński – wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz prof. dr hab. Łukasz Andrzej Turski – pracownik Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

IMG 5705.600x400130618.hb.kongres.gospodarki.01.600x400

W trakcie sesji drugiej – poświęconej równowadze między prawami konsumenta a interesem przedsiębiorcówdr Wojciech Wiewiórowski, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, mówił o karnych i administracyjno-karnych nowych ramach ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. On też poprowadził panel dyskusyjny „Dlaczego Europa pracuje nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?”.

Wśród dyskutantów byli: dr Tadeusz Białek – radca prawny, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich; dr inż. Adam Czajka – adiunkt w Zespole Biometrii i Uczenia Maszynowego Zakładu Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej i pracownik naukowy Pracowni Biometrii NASK; Aleksander Frydrych – wiceprezes ds. operacyjnych zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; Lidia Kozłowska – zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Agnieszka Marzec – radca prawny z Biura Informacji Kredytowej S.A.

IMG 5742.600x400

Alexander Raczyński – System Engineer, Websense – przedstawił nowe technologie służące ochronie danych osobowych; zaś Dariusz Marcjasz – wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., nadzorujący Obszar Usług i Produktów Pozarozliczeniowych – mówił o szansach i wyzwaniach wiążących się z płatnościami mobilnymi.

Sesję trzecią, zatytułowaną „Wielka Koalicja – nowa strategia na rzecz pobudzenia wydajności przedsiębiorstw”, rozpoczął Wojciech Wilk – IBM Collaboration Solutions Specialist, IBM Polska. Mówił o Smarter Workforce jako nowym modelu biznesowym i technologii.

Przemysław Fuks – wiceprezes Stowarzyszenia EuroCloud Polska – zastanawiał się nad tym, czego możemy oczekiwać od Strategii Cloud Unii Europejskiej.

Moderatorem panelu dyskusyjnego – „Dlaczego podobają się nam europejskie chmury?” – był Jerzy Cichowicz. Uczestniczyli w nim: Mirosław Forystek – dyrektor banku nadzorujący obszar IT w ING Banku Śląskim; prof. UW dr hab. Piotr Girdwoyn z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, partner w agencji MMT Management oraz Anna Katarzyna Nietyksza – członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, głównego organu doradczego Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego; członek stowarzyszenia EuropeCloud Europe; prezes stowarzyszenia EuroCloud Polska.

Na zakończenie tej sesji wręczono nagrody przyznane przez Kapitułę VIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej został Wojciech Bolanowski – dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego S.A.; Partnerem Roku – Asseco Poland S.A.; Dziennikarzem Roku – Eugeniusz Twaróg z „Pulsu Biznesu”, zaś za Projekt Roku uznano IKO PKO BP S.A.