VAT – kwalifikowalny czy nie?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rachunki.02.250xKomisja Europejska w październiku 2011 opubliowała ogólne rozporządzenie, w którym czytamy, że podatek VAT dla podmiotów publicznych ma być kosztem niekwalifikowalnym. Oznacza to dużo większe koszty dla samorządów.

Decyzja o niekwalifikowalności podatku VAT jest skutkiem dążenia do ujednolicenia zasad kwalifikowalności między polityką spójności a Wspólną Polityką Rolną. Do tej pory Polska była jedynym krajem w UE, którego samorządy realizujące projekty unijne, miały refundowany VAT.

Zasady unifikacji są dla UE niezwykle ważne. Chodzi o wyrównanie szans oraz o zniwelowanie zagrożenia polegającego na tym, że inne kraje UE będą ubiegać się o możliwość refundowania podatku.

Decyzja KE budzi sprzeciw i kontrowersje samorządów. Mnisterstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że jeszcze nic nie zostało przesądzone i negocjacje nadal trwają. Jeśli nie uda się przekonać przedstawicieli KE, Polska, w ramach rekompensaty, starać się będzie o wyższy poziom współfinansowania w programach operacyjnych.

Żrodło: www.samorzad.pap.pl