V Forum Bankowości Spółdzielczej: Technologia połączy banki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.06.foto.018.250xZrzeszenia muszą wdrożyć modele współpracy biznesowej z wykorzystaniem nowych technologii i "usieciowienia" Polaków. W przeciwnym razie przegrają z konkurencją.

Wartość polskiej gospodarki elektronicznej podwoi się już w ciągu najbliższych kilku lat, w 2015 r. jej udział w PKB będzie większy niż sektora finansowego, energetycznego i ochrony zdrowia. Liczba bankowych transakcji internetowych rośnie w tempie 50 proc. w skali roku, a 38 proc. wszystkich płatności odbywa się za pośrednictwem sieci. Już 21 proc. aktywnych rachunków bankowych prowadzonych jest przez internet, co stawia Polskę na pierwszym miejscu w regionie.

Pamiętaj: konkurencja nie śpi!

Jakie są konsekwencje otwarcia nowych kanałów dostępu do usług finansowych? Nie można lekceważyć tego, że mamy 3,5 mln aktywnych kont internetowych, a wiele milionów osób korzysta z usług mobilnych. – Sektor spółdzielczy oferuje e-produkty, ale są instytucje, które czynią to szybciej i ponoszą ogromne nakłady na ten cel – uważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Polem ostrej konkurencji jest rynek płatniczo-rozliczeniowy, na który wchodzą nowi gracze m.in. zagraniczne firmy płatnicze i telekomy.

ZBP wspólnie z partnerami buduje systemy wymiany informacji, które mogą stanowić klucz do sukcesu dla banków lokalnych i firm z nimi współpracujących. Niezależnie od skali działania każdy z 1,5 mln polskich przedsiębiorców, jeżeli chce odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem i biznesem, musi mieć dostęp do wiedzy z baz danych. Banki spółdzielcze wykorzystują już system SWOZ, który udostępnia informację na temat prania pieniędzy, sposobów dokonywania fałszerstw, napadów, fraudów pracowniczych, bezpieczeństwa danych wrażliwych. To unikalne rozwiązanie w kraju i w Europie.

Zaawansowane są prace dotyczące elektronicznego dostępu sektora do publicznych baz danych, m.in. Rejestru Zastawów, Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych i Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. – Chodzi o wykorzystanie zasobów kilkunastu rejestrów publicznych w działalności komercyjnej, szczególnie w zarządzaniu ryzykiem bankowym. Jest rzeczą nieodzowną – podkreśla K. Pietraszkiewicz – abyśmy mogli postawić do dyspozycji milionów klientów informację w czasie rzeczywistym, szybko, rzetelnie i tanio.

Bank i firma… na platformie IT

Instytucje finansowe, oprócz prostych operacji typu przelew udostępniają swoim klientom przez internet bardziej złożone usługi, np. płatności masowe, zawarcie gwarancji, transakcje terminowe na walutach. Zdaniem ekspertów to sprawia, że klienci banków skłonni są w jak największym stopniu zintegrować swoje systemy finansowo-księgowe z bankiem, aby wszelkie transakcje móc rozliczać automatycznie.

V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy Grupy BPS, SGB-Banku i CPBiI. W forum uczestniczyło ponad 400 prezesów i informatyków banków spółdzielczych, szefów firm – producentów oraz dostawców IT, ekspertów ze świata nauki i praktyki. Tematy przewodnie konferencji to strategie zrzeszeń w aspekcie Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami IT, wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, nowe trendy i kanały dystrybucji produktów finansowych. Wstęp do debat stanowiły wystąpienia Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa ZBP, Krzysztofa Kokota – wiceprezesa Banku BPS i Pawła Masadyńskiego – dyrektora zarządzającego pionem informatyki SGB-Banku. Moderatorem spotkania był Andrzej Wolski – członek zarządu CPBiI.

Zaawansowaną integrację oferuje przedsiębiorcom już pięć dużych banków: BRE, BNP Paribas, ING, Pekao i Raiffeisen. – Czy może to być wzór do naśladowania dla banków lokalnych? Dlaczego spółdzielcy, dysponując ponad 4,5 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI