Uzupełnienie składu Zarządu Banku BPS S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kolatkowski.andzej.01.150x22517 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Pana Andrzeja Kołatkowskiego do Zarządu Banku obecnej kadencji. Decyzją tą uzupełniono dotychczasowy 3-osobowy skład Zarządu Banku. Pan Andrzej Kołatkowski obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu od 1 lutego br.

Pan Andrzej Kołatkowski był ostatnio Wiceprezesem Zarządu w Banku PKO BP. Wcześniej pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Banku Współpracy Europejskiej. W latach 1992-1998 był członkiem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie, a następnie Pełnomocnikiem Zarządu ds. Organizacji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego i Prezesem Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego.

W latach 1989-1992 był Dyrektorem Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydziału Finansów i Statystyki.