Utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gorski.mariusz.tu.europa.01.267x400Utworzenie funduszu jest konieczne i stanowi jedyną drogę do pełnego zabezpieczenia interesu klientów. Gwarancje wydawane na obecnych warunkach nie są w stanie sprostać tym wymogom. Sumy gwarancyjne wielkich touroperatorów rosną, a ilość podmiotów zdolnych do wydania wielkich gwarancji maleje.

Po wycofaniu się banków, obecnie na rynku tylko dwa podmioty są w stanie wydać gwarancje w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Ponieważ gwarancje są obowiązkowe, a żaden podmiot nie jest zobligowany do wydania takowej, polski rynek touroperatorów może w szybkim czasie stanąć na krawędzi swej wydolności, bo nie będzie możliwości pozyskania gwarancji o wielkich wartościach.

Zasady funkcjonowania funduszu są jasne. Ponieważ jednak ma on być II filarem, a podstawę nadal będą stanowić gwarancje, główną kwestią staje się zmiana systemu naliczania gwarancji. Oczywistym powinno być, że wraz z narastaniem środków w funduszu, wymogi gwarancyjne powinny maleć. Pewnym niebezpieczeństwem są też koszty funkcjonowania funduszu, które powinny być bardzo precyzyjnie określone, a ich wysokość stale monitorowana i trzymana w ryzach. Argument pewnej niesprawiedliwości, że dobre biura będą finansować upadłość ryzykantów, powinien stać się przedmiotem oceny ryzyka gwarancyjnego, prowadzonego przez fundusz, a wysokość składek regulowana w zależności od kondycji finansowej organizatora turystyki.

Oprócz oceny ryzyka Fundusz powinien w razie upadłości prowadzić działania koordynujące pomiędzy upadłym touroperatorem, ubezpieczycielem, Urzędem Marszałkowskim i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie sprowadzania turystów do Polski. Czynności te muszą opierać się na dobrej organizacji, rachunku ekonomicznym i zdrowym rozsądku. Należności wobec klientów powinny być realizowane w ciągu 90 dni od zakończenia akcji ściągania turystów do kraju, a termin ten powinien znaleźć się we wzorze gwarancji ubezpieczeniowej zamiast obecnie obowiązujących 365 dni.

Mariusz Górski
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.