USA na ścieżce wzrostu. Bez MFW w bailout’cie Grecji?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rosinski.damian.02.400x376Złoty słabszy po niepokojących informacjach o możliwym braku udziału Międzynarodowego Funduszu Walutowego w trzecim programie pomocy dla Grecji. Eurodolar stabilny. Przeciwny wektor oddziaływania takich doniesień na kurs EUR/USD. Dane o PKB z USA pozytywne, przybliżają scenariusz podwyżki stóp we wrześniu.

Publikacja wstępnych danych w wzroście Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Stanach Zjednoczonych w II kw. br. potwierdziła wcześniejsze odczucia i wnioski z odczytów o wysokiej częstotliwości. Największa gospodarka świata weszła na tory szybkiego wzrostu. PKB zwiększył się w okresie kwiecień-czerwiec o 2,3 proc. w ujęciu anualizowanym, po wzroście o 0,6 proc. (a nie spadku o 0,2 proc., jak podawano przed korektą) kwartał wcześniej. W bliższym europejskiej konwencji ujęciu rok do roku wzrost wyniósł także 2,3 proc. (2,9 proc. w I kw.). Motorem PKB w II kw. pozostała konsumpcja (2,9 proc. an.). Odpowiadała ona za 1,99 pp. wzrostu. Odnotowano wyraźną poprawę wolumenu obrotów handlowych. Eksport zwiększył się o 5,3 proc. an., zaś import o 3,5 proc. an. Ogółem eksport netto pozytywnie wpłynął na PKB (0,13 pp.). W podobnej skali kontrybucję we wzrost wykazały wydatki rządowe (0,8 proc. an.). Dotyczyło to głównie stanów i samorządów, a nie jednostki centralnej (federalnej). Słabo radziły sobie natomiast inwestycje (0,8 proc. an.), za co w dużej mierze odpowiada wyhamowanie projektów w sektorze energetycznym (efekt przeceny nośników energii). Z uwagi na dominujące znaczenie konsumpcji w strukturze wzrostu gospodarczego w USA, spadek cen ropy naftowej, a co za tym idzie, na stacjach paliw, należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, jeśli chodzi o koniunkturę ogółem (także w skali świata).

Na uwagę zasługują, publikowane wraz z raportem o PKB, wskaźniki cen oparte o wydatki na konsumpcję (PCE). W ujęciu anualizowanym bazowy wskaźnik PCE w II kw. br. wyniósł 1,8 proc. – najwyższy poziom od roku – skok z 1,0 proc. an. w I kw. i przy prognozie 1,6 proc. Jest to element wskazujący na stopniowe narastanie presji inflacyjnej w gospodarce USA i silny argument za wcześniejszym (niż grudniowy) terminem rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych Fed.

Choć publikacja danych o amerykańskim PKB wydawała się kluczowym wydarzeniem dnia, potencjalnie na taki zasługuje przeciek dotyczący uczestnictwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w trzecim programie wsparcia dla Grecji. Jak doniósł Financial Times cytując tajną notatkę ze środowego spotkania zarządu Funduszu, MFW nie będzie mógł partycypować w pomocy z powodu zbyt wysokiego poziomu zadłużenia kraju oraz fatalnej reputacji w kwestii implementacji zalecanych reform. Taka informacja, choć nie spotkała się póki co z poważniejszą reakcją rynków, jest potencjalnie bardzo istotna i niesie miano negatywnego szoku. Scenariusze stresu w niewielkim stopniu uwzględniają obecnie ryzyko nawrotu problemów Grecji, a takim mógłby być brak uczestnictwa MFW w greckim bailout’cie.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS