Union Investment TFI: „SGB Gotówkowy plus bonus dodatkowy” – promocja w finansach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Union Investment TFI wprowadza promocje na niektóre swoje fundusze inwestycyjne. Obecnie proponujecie bonus do subfunduszu SGB Gotówkowy. Czy klienci chętnie korzystają z takich ofert?

nbs.2017.03.foto.024.a.425xAnna Żelazna,
dyrektor ds. bankowości spółdzielczej Union Investment TFI

– Ludzie na całym świecie uwielbiają oferty specjalne. Największymi łowcami promocji są Japończycy i Amerykanie. Według raportu przygotowanego na zlecenie MyShop do korzystania z promocji przyznaje się aż 97% Polaków, a aż 44% z nich to łowcy promocji – osoby aktywnie poszukujące korzystnych ofert. To czysta psychologia – chcemy mieć więcej za mniej. Na rynku produktów finansowych jest podobnie. Klienci są coraz bardziej wymagający. Porównują, analizują i aktywnie zarządzają swoimi pieniędzmi. Dlatego każda promocja cieszy się dużym zainteresowaniem.

Jaki jest cel organizowanych przez Towarzystwo promocji?

– Jesteśmy cenioną firmą, która daje wiele możliwości zyskownego lokowania pieniędzy. Nasze promocje, oczywiście oprócz dodatkowych korzyści finansowych, mają zachęcać klientów do długofalowego inwestowania w fundusze zarządzane przez Union Investment TFI. Niejednokrotnie taka promocja jest impulsem do zrobienia przez klienta „pierwszego kroku” w kierunku lokowania pieniędzy przy wykorzystaniu innych produktów finansowych niż lokata bankowa. Naszym celem jest również edukacja finansowa. Chcemy przekonać Polaków do aktywnego i odpowiedzialnego zarządzania swoimi finansami oraz regularnego odkładania nawet mniejszych kwot.

Dlaczego bonus dotyczy akurat subfunduszu SGB Gotówkowy?

– Dzisiaj w procesie sprzedaży produktów finansowych kluczowe jest zrozumienie potrzeb określonej grupy klientów. Równie istotne jest stworzenie atrakcyjnej oferty i skuteczne dotarcie z przekazem, który tę grupę zainteresuje. Właśnie tak trzy lata temu, wychodząc naprzeciw potrzebom banków spółdzielczych, utworzyliśmy SGB Gotówkowy. Jest to fundusz pieniężny o niskim ryzyku inwestycyjnym i obniżonej wadze ryzyka, który osiąga zyski wyższe niż na lokatach bankowych. Kilkadziesiąt banków spółdzielczych przekonało się już, jakie korzyści płyną z zainwestowania środków w ten subfundusz. SGB Gotówkowy przeznaczony jest nie tylko dla banków spółdzielczych, ale również ich klientów, od których często słyszymy, że oprócz niskiego ryzyka inwestycyjnego chcieliby otrzymać jakąś gwarantowaną kwotę zysku. Bonus, czy jak mówi regulamin promocji – nagroda, jest właśnie odpowiedzią na te oczekiwania. W ten sposób chcemy zwiększyć popularność subfunduszu SGB Gotówkowy nie tylko wśród zarządów banków spółdzielczych, ale również wśród klientów detalicznych. SGB Gotówkowy to produkt, który w najwyższym stopniu odpowiada tej grupie inwestorów, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność inwestycji, jakie dają instrumenty rynku pieniężnego. Dlatego też podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu promocji akurat na ten subfundusz.

Czy to znaczy, że ta promocja przeznaczona jest tylko dla osób fizycznych?

– Z promocji mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Warunek jest tylko taki, by podmioty te w okresie od 1 stycznia 2017 r. nie posiadały pieniędzy w funduszach zarządzanych przez Union Investment TFI. Warunek ten nie dotyczy produktów IKE i IKZE oraz certyfikatów inwestycyjnych naszych funduszy zamkniętych.

Ile może zarobić klient, lokując środki w subfunduszu SGB Gotówkowy?

– Jak już wspomniałam, SGB Gotówkowy stanowi dobre połączenie potencjalnego zysku (wyższego niż na lokacie bankowej), dywersyfikacji portfela obligacji korporacyjnych i skarbowych oraz niskiego ryzyka stopy procentowej. Dzięki takiej konstrukcji i doświadczeniu zespołu zarządzających, w 2016 r. SGB Gotówkowy wypracował 2,17%. Cel inwestycyjny subfunduszu na ten rok to 2-2,3%.

nbs.2017.03.wykres.025.a.425x

Jakie korzyści finansowe wynikają z promocji SGB Gotówkowy?

– Promocja powiększy finalną stopę zwrotu z inwestycji. Jeżeli klient wpłaci środki do 27 kwietnia 2017 r. i utrzyma je przez 100 dni, tj. do 8 sierpnia 2017 r., to w zależności od wpłaconej kwoty otrzyma nagrodę w wysokości nawet 1000 zł netto ponad to, co wypracuje fundusz. Koszt podatku dochodowego ponosi Union Investment TFI.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji?

– Zasady są bardzo proste. Przede wszystkim należy zarejestrować się na stronie sgbgotówkowy.pl. Następnie zainwestować minimum 10 000 zł w jednostki subfunduszu SGB Gotówkowy do 27 kwietnia 2017 r. Środki należy utrzymać przez co najmniej 100 dni i po 30 dniach od zakończenia promocji odebrać bonus. Wypłata nagrody nastąpi poprzez zakup jednostek uczestnictwa na rejestr klienta. Ponieważ suma nagród nie może przekroczyć 50 000 zł, w przypadku wyczerpania tej puli liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

nbs.2017.03.wykres.025.a.850x