Tychy inspirują w sprawie żłobków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

niemowle.250xTyscy radni podjęli uchwałę o wsparciu dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Dostaną one odpowiednio: do 400 zł lub 250 zł dofinansowania na jedno dziecko, co stanowić ma połowę kosztów miesięcznego pobytu dziecka.

Ustawa ma zmobilizować różne podmioty do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych. Miasto Tychy ma w tej chwili jeden żłobek, w którym jest 150 miejsc. Ponad 200 dzieci czeka w kolejce. Założenie niepublicznych żłobków jest więc bardzo pożądane a motywacja w postaci dotacji od miasta jest wielką szansą.

Dziś nie istnieje w Tychach żaden żłobek niepubliczny ani klub dziecięcy. Aby mogły powstać i otrzymać wsparcie finansowe podmiot musi zarejestrować swoją placówkę w Urzędzie Miasta oraz złożyć wniosek, który będzie informował o liczbie dzieci oraz zawierał wykaz kosztów związanych z pobytem dziecka.

Tychy nie są jedynym miastem, które chce pomóc maluchom. Nad dopłatami zastanawiają się także Gliwice. Nowa ustawa żłobkowa, która weszła w życie 4 kwietnia 2011 zakłada 4 formy opieki na dzieckiem: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna i nianię. Ustawa pozwala samorządom kształtować dowolnie politykę w tej kwestii, dlatego jst mogą same decydować na jaką formę opieki postawić. Tychy i Gliwice mogą stać się inspiracją dla kolejnych miast.

Źródło: www.samorzad.infor.pl