Trendy IT 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedynak.artur.kbj.01.150x145Większość trendów IT w 2014 roku będzie dotykać różnych obszarów integracji - danych, sieci, urządzeń prognozuje Prezes KBJ S.A. Artur Jedynak. Bez integracji zbiory danych, programy i wiedza poszczególnych uczestników życia cyfrowego nie zapewnią postępu i wygody korzystania z benefitów, jakie niesie sektor IT.

 

Elastyczność funkcjonalna i kosztowa systemów IT

To są obecnie priorytety – aby wdrażane systemy dawały możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesu. Skalowalność oznacza zapewnienie wydajności przy zmieniających się warunkach i obciążeniach. Rynek tak szybko kreuje potrzeby, że nieskalowany i nieelastyczny system nie ma racji bytu. Musi mieć możliwość rozbudowania, łączenia z innymi platformami, dostosowania do różnych urządzeń, szybkiej maksymalizacji wydajności bez utraty jakości funkcjonowania. Większość ankietowanych przez IDG dyrektorów IT w dużych organizacjach wskazuje ponadto Agile jako jeden ze swoich priorytetów w najbliższych latach. Dotyczy to sposobu prowadzenia projektów, ale ma też szersze oddziaływanie – na organizację, podejście do IT, sposób myślenia.

Zmieniająca się rola działów IT w organizacjach

Działy IT będą odgrywały coraz istotniejszą rolę w przedsiębiorstwach, szczególna rola przypada CIO. Ze strony managerów IT organizacje będą oczekiwać partnerstwa w rozwoju i innowacji. Zmieni to rolę tych departamentów z wewnętrznych podwykonawców w partnerów biznesowych. Należy z jednej strony obserwować silne trendy rynkowe – cloud, Big Data, rozwiązania in-memory, z drugiej rozumieć biznes, na rzecz którego IT dostarcza rozwiązania. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na działania w sferze IT dużych graczy na rynku – grupy kapitałowe masowo przeprowadzają konsolidacje, powstają kolejne centra usług wspólnych.

Integracja i Big Data

Duże zbiory danych dotyczą już nie tylko sektora bankowego, energetycznego, czy publicznego. Coraz więcej firm boryka się z zagadnieniem Big Data. Pierwsza kwestia to przechowywanie, druga to integracja różnych rodzajów danych, a trzecia – ich analiza. Systemy analityczne będą się bardzo silnie rozwijać, ponieważ uzyskane informacje oznaczają podejmowanie celnych decyzji biznesowych. Na znaczeniu zyskuje też benchmarking, bez którego analiza wewnętrznych danych nie zapewni pełnego obrazu sytuacji. Big Data było w 2013 roku najmodniejszym hasłem w branży, odmienianym przez wszystkie przypadki. Kolejne lata pokażą faktyczną wartość biznesową Big Data, ponieważ obserwujemy coraz więcej ciekawych inicjatyw i projektów dotyczących analiz dużych zbiorów danych.

Chmura hybrydowa

Wszyscy już wiemy, że od chmury nie ma ucieczki. Wedle prognozy Gartnera do końca 2017 roku chmurę wdroży niemal połowa dużych przedsiębiorstw*. Bardzo silny rozwój będzie dotyczył szczególnie chmur hybrydowych i prywatnych. Zwłaszcza chmury hybrydowe będą się udoskonalać, zabezpieczając zarówno wydajną, elastyczną infrastrukturę, jak i szybki dostęp do danych oraz ich bezpieczeństwo.

EMM i BYOD

Enterprise Mobility Management to takie wykorzystanie dostępnych technologii i urządzeń, aby jak najlepiej realizować cele przedsiębiorstwa. Mobilność dostępu do danych dotyczy zarówno laptopów, tabletów, smartfonów jak i oprogramowania w chmurze oraz dostępu do sieci internetowej i intranetowej. Tak więc w nowym określeniu EMM mieszczą się dwa topowe zagadnienia – chmura i BYOD (Bring Your Own Device).

Aplikacje

Aplikacje są wynikowym produktem powyższych zjawisk ułatwiającym dostęp mobilny do usług i zasobów. Rynek aplikacji na pewno będzie rósł, będzie też wzrastała rola końcowego użytkownika w kształtowaniu funkcjonalności i wyglądu aplikacji.

Artur Jedynak,
KBJ S.A.