Transparentność przede wszystkim – potrzebna zmiana przepisów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

checinski.jaroslaw.profi.credit.01.250x336Pożyczki niebankowe od kilku lat cieszą się dużą i wciąż rosnącą popularnością, czego dowodzą m.in. bardzo dobre wyniki spółki Profi Credit Poland. Firma co roku notuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży. Zapotrzebowanie na produkty finansowe oferowane przez instytucje pozabankowe ma bezpośrednie przełożenie na liczbę działających w Polsce podmiotów specjalizujących się w kredytach konsumenckich.

Niestety, legislacja nie nadąża za dynamiką rynku. Wymogi formalne dotyczące umów, na podstawie których udzielane są pożyczki powodują, że aby otrzymać pieniądze klienci wciąż muszą podpisywać wielostronicowe, napisane skomplikowanym prawniczym językiem dokumenty. Dołączane do umów formularze informacyjne, przedstawiające wszystkie najważniejsze cechy poszczególnych produktów finansowych oraz plany spłaty, niewątpliwie zwiększają przejrzystość oferty. Pamiętajmy jednak, że stosunek prawny powstaje w wyniku podpisania umowy, a jej złożona forma umożliwia nieuczciwym firmom ukrywanie przed klientami kosztów i może prowadzić do nadużyć. Choć świadomość finansowa Polaków rośnie, o czym świadczy choćby fakt, że wzrostowi liczby przyznawanych przez nas pożyczek nie towarzyszy wzrost szkodowości, tj. liczby pożyczek, których klienci nie spłacają, uproszczenie umów mogłoby znacząco zniwelować ilość „złych pożyczek”. Byłoby to z korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i dla firm pożyczkowych.

Proste znaczy bezpieczne

Umowy, które podpisujemy z klientami liczą dziś po kilkanaście stron. Nic dziwnego, że wiele osób w ogóle rezygnuje z ich czytania przed podpisaniem. Nasza firma od początku swojej działalności stawia na transparentność. Doradcy Profi Credit spędzają nieraz nawet po kilka godzin wyjaśniając klientom wszystkie kwestie związane z oferowanymi pożyczkami. Choć jesteśmy gotowi w każdej chwili odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszymi produktami, jestem zdania, że bardziej przejrzyste, napisane prostym i przyjaznym językiem umowy mogłyby wnieść do branży istotną zmianę jakościową.

Wszystko w rękach ustawodawcy

Od dłuższego czasu, wspólnie z innymi podmiotami zrzeszonymi w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), firma Profi Credit Poland zwraca uwagę, że istnieje potrzeba stworzenia rejestru firm pożyczkowych. Mógłby on służyć konsumentom za źródło najważniejszych informacji o przedsiębiorstwach działających w branży i dawać swego rodzaju rękojmię rzetelności. Pamiętajmy jednak, że dopóki nawet cieszące się najlepszą opinią firmy będą zmuszone zawierać z klientami umowy, których sama forma może przytłoczyć przysłowiowego Kowalskiego, niepewność i podejrzliwość pozostaną nieodłącznym elementem procesu zaciągania pożyczki, czyniąc go doświadczeniem stosunkowo nieprzyjemnym. Nie musi tak być. Klucz do uproszczenia procedur, uczynienia ich bardziej przyjaznymi klientom i zrozumiałymi spoczywa w rękach ustawodawcy.

Jarosław Chęciński
Dyrektor Wykonawczy
PROFI CREDIT Poland