Tomasz Miklas

Tomasz Miklas
Tomasz Miklas. Źródło: LinkedIn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes zarządu

Alior Bank

Związany z Alior Bankiem od 2008 roku. W tym czasie pełnił szereg funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności oraz rynkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu strategicznych projektów w tym z zakresu transformacji organizacji pracy, fuzji, wdrażania nowych produktów i procesów.

Do czasu powołania w skład Zarządu Banku od 2021 roku pełnił w Alior Banku funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym portfeli klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, klientów biznesowych oraz nadzór nad polityką kredytową spółki zależnej Alior Leasing. Ponadto przewodniczył Komitetowi Ryzyka Kredytowego i Inicjatyw Biznesowych oraz był członkiem Komitetu Kredytowego, Komitetu Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Ryzyka Modeli oraz Komitetu Rozwoju Banku.
W latach 2017-2021 odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym segmentów biznesowych w tym mikroprzedsiębiorstw i klientów biznesowych.

W latach 2013-2017 odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym produktów dla klientów indywidualnych.
Jest absolwentem Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

Tomasz Miklas spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.).