Tempo wzrostu oraz zmiany regulacji stymulują transformację przetwarzania płatności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rbs.bank.logo.01.250xBoston, Paryż, Londyn, Warszawa, 30 września 2014 r. - Przewiduje się, że rynek transakcji bezgotówkowych może wzrosnąć o 9,4 proc. w 2013 r., a liczba transakcji osiągnie 366 miliardów1. Wzrost ten generują rynki rozwijające się i wykorzystanie kart kredytowych (wzrost o 9.9 proc.) oraz debetowych (wzrost o 13,4 proc. ). Przy dalszym przyśpieszonym rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych, a także presji regulacyjnych, branża szuka nowych, innowacyjnych sposobów, aby sprostać wymaganiom klientów - wynika z 10. edycji World Payments Report przygotowanego przez Capgemini i Royal Bank of Scotland (RBS).

Rynki rozwijające się są w dalszym ciągu kluczowe dla wzrostu

Ponad 50 proc. światowego wzrostu płatności bezgotówkowych generowana jest przez kraje rozwijające się, pomimo, że z liczbą 93 miliardów transakcji stanowią zaledwie ¼ rynku. Chiny pozostają relatywnie słabo rozwiniętym rynkiem płatności bezgotówkowych. Mimo to, ich populacja i tempo rozwoju wskazują, że w odpowiednich warunkach w ciągu pięciu lat kraj ten może wyprzedzić USA i państwa strefy euro. W tej chwili co piąta osoba a świecie korzystająca z bankowości mobilnej mieszka w Chinach.  Tuż za Chinami lokuje się Region Europy Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki (23,8 proc.) i Azja (22,8 proc.), a za nimi Ameryka Łacińska (11,0 proc.).

Pomimo dynamicznego wzrostu rynków rozwijających się, USA i kraje strefy euro nadal przodują pod względem liczby transakcji bezgotówkowych przypadających na jednego mieszkańca. Liderem jest Finlandia, gdzie na mieszkańca przypada rocznie 448 transakcji. Kraj ten odnotował wzrost na poziomie 10,6 proc. w 2012 r., wyprzedzając inne kraje w Europie i Ameryce Północnej. USA znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby transakcji bezgotówkowych (367 transakcji na mieszkańca), ale jest to wzrost jedynie 2.6. proc. w 2012 r.

William Higgins, Managing Director of Payments, RBS, skomentował: „W 2012 roku rynki rozwijające się odnotowały imponujący wzrost na poziomie 18,3 proc. w porównaniu do 4,5 proc. na bardziej dojrzałych rynkach. Tak dobre wyniki i jeszcze lepsze prognozy na przyszłość są ogromną szansą dla branży. W nadchodzących latach warto zwrócić uwagę np. na Chiny, ponieważ, jak pokazuje raport, jeśli wzrost w tym kraju utrzyma się na obecnym poziomie, w ciągu zaledwie pięciu lat Chiny mogą się stać największym rynkiem płatności bezgotówkowych. Tak wysokie wskaźniki wzrostu na kluczowych rynkach zmuszają globalną branżę płatności bezgotówkowych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać szybko rosnącemu popytowi.”

E- i m-płatności ulegają konwergencji i zmieniają rynek

Rosnąca popularność tabletów i smartfonów skutkuje konwergencją pomiędzy e- i m-płatnościami, co stwarza nowe wyzwania dla dostawców usług płatniczych. W 2015 r. rynek m-płatności ma wzrosnąć do 60,8 proc, podczas gdy e-płatności zmaleją do zaledwie 15,9 proc. Trend ten jest kolejnym powodem, dla którego dostawcy powinni zmodernizować infrastrukturę przetwarzania płatności, aby sprostać innowacjom.

“Tegoroczny World Payments Report wskazuje, że dla większości dostawców tradycyjnych płatności transformacja związana z ich przetwarzaniem stała się priorytetem w krótkiej perspektywie czasowej,” mówi Jean Lassignardie, Chief Sales and Marketing Officer, Capgemini Financial Services. “Jednakże zarówno konkurencja rynkowa, jak i inicjatywy nowych regulacji wymuszają na dostawcach tworzenie innowacji nowej generacji takich jak Square, IZettle, i Swift, które stanowią dla klientów wymierną wartość. Wymaga to długofalowej wizji jeśli chodzi o proces przetwarzania płatności, która może być wdrożona poprzez strategiczne, elastyczne i krótkoterminowe projekty przynoszące szybkie korzyści przy jednoczesnym budowaniu wartości dodanej w długiej perspektywie czasowej.”

Raport wymienia też średnio- i długoterminowe priorytety, do których należą: posiadanie zintegrowanej platformy płatności (ze wspólną bazą dla płatności detalicznych i korporacyjnych), zastosowanie koncepcji centrów przetwarzania płatności oraz stworzenie systemu konwergencji płatności  jako istotnego wsparcia dla oferowanych klientowi innowacji.

Branża stara się sprostać wymaganiom klientów

Rozwój rynku w połączeniu z dynamicznymi regulacjami wymaga elastyczności od dostawców płatności. Ponad połowa najważniejszych inicjatyw regulacyjnych i branżowych skupia się na innowacjach, a niektóre z nich odkrywają również kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka, poprawie transparentności i konkurencyjności, a także łatwiejszemu wprowadzaniu standardów. Wiele z tych inicjatyw rozpowszechnia się później na całym świecie – przykładem mogą być płatności w czasie rzeczywistym, regulacje związane z opłatami interchange i optymalizacja zarządzania płatnościami.

Autorzy raportu podkreślają ponadto, że wiele z nowych inicjatyw poszerza zakres wcześniej rozpoczętych projektów. W rezultacie nowe przepisy korelują z tymi, które istniały już wcześniej, co wzmacnia całą branżę. Rozpoznanie tych trendów będzie krytyczne dla zapewnienia efektywności operacyjnej dostawców płatności działających na wielu rynkach.

Źródło: RBS