Temat numeru: Nowy rozdział bankowości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.10.foto.020.250xZ Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawiają Paweł Minkina oraz Stanisław Brzeg-Wieluński

Czy unia bankowa jest adekwatną odpowiedzią na globalizację sektora bankowego?

– Unia bankowa jest przede wszystkim kolejnym krokiem podejmowanym przez kraje strefy euro w celu porządkowania relacji między państwami i bankami. Główne problemy, które rzutują na te relacje wiążą się z wysokością długu publicznego, deficytem budżetowym, jak również w przypadku niektórych krajów bezpośrednio z zaniedbaniami nadzorczymi wokół sektora finansowego. Celem obecnych zmian jest stworzenie struktury, która zapewnić ma pewną homogeniczność zarządzania bankami, wzbogaconą o system gwarancji depozytów, a także bardziej uporządkowaną swobodę przepływu kapitału i optymalną formę zarządzania płynności w strefie euro.

Należy więc podkreślić, że przedstawione niedawno zmiany podmiotów nadzorczych nie są ostatnim, a raczej jednym z pierwszych kroków. Głębsza integracja zajmie więcej czasu, a kolejnych decyzji możemy się spodziewać w nieodległej przyszłości. Istotny jest fakt, że wiodącą rolę w tym procesie będzie odgrywał Europejski Bank Centralny, który w ostatnich kwartałach – jak widać – przejmuje na siebie kilka dodatkowych zadań wcześniej obcych dla tej instytucji.

Przeniesienie nadzoru wiąże się również z przeniesieniem odpowiedzialności, czy ta odpowiedzialność nie jest zbyt duża dla Europejskiego Banku Centralnego?

– Nie ma wątpliwości, że proces zintegrowania nadzoru musi zająć wiele miesięcy, a liczba podmiotów, które będą nadzorowane przez Europejski Bank Centralny wydaje się ogromna. Zawsze przebudowa systemu nadzoru, jak pokazują doświadczenia wielu krajów wiąże ze sobą ryzyko powstania pewnych niedostosowań nadzorczych. Wszystkie rozwiązania i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI