Temat numeru: Śmietanka bankowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.07.08.foto.12.a.150xJaką kadrą dysponują polskie banki? Czy potencjał zatrudnionych pracowników daje nadziejęna dobrą pozycję polskiej bankowości we wzmagającej się konkurencji i walce o klienta? Nie chodzi tu jednak tylko o konkurencję, ale o utrzymanie się na rynku i rozwój.

JOANNA MICHALSKA

W ostatnich 20 latach bankowość w Polsce, podobnie jak na świecie, odczuła wzmożoną presję konkurencyjności. Potencjał i oferta globalnego rynku: zróżnicowanie działań, segmentacja i innowacje, wymuszają na bankach nieustanne działania zmierzające do doskonalenia swej pozycji konkurencyjnej. Na ten proces nałożyły się jeszcze – a może lepiej powiedzieć: pogłębiły go – kolejne, dwa zjawiska: zawansowana deregulacja oraz zmiana w przyjmowanych przez banki strategiach ekspansji. Wszystko to zaowocowało niespotykaną dotychczas skalą i formą konkurencyjności usług bankowych. Obecnie za najistotniejsze czynniki sukcesu organizacji uważa się wielkość banku, efektywność działania, a także szeroko rozumiane zdolności dostosowania się do dynamicznie zmieniających się cech otoczenia. Wobec tak zdefiniowanych źródeł konkurencyjności bezdyskusyjna staje się teza, iż pozycja banków jest bezpośrednio i pośrednio zależna od zatrudnionego w tych instytucjach potencjału ludzkiego.

Jaką kadrą dysponują obecnie polskie banki i czy potencjał zatrudnionych pracowników daje nadzieje na dobrą pozycję polskiej bankowości we wzmagającej się konkurencji i walce o klienta?

WHO IS WHO?

ILE ZARABIAJĄ BANKOWCY?

Bankowość – pomimo problemów dotykających i tę branżę – jest jedną z najbardziej atrakcyjnych pod względem wynagrodzeń branż w Polsce. Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników bankowych na różnych szczeblach zarządzania mieściły się w 2008 r. w przedziale od 1350 zł do 15 tys. zł. Najwyższe były płace kierowników i dyrektorów – mediana ichwyniosła odpowiednio 6950 zł i 13 tys. zł. Specjaliści zarabiali 4,8 tys. zł. Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych wyniosła 2,8 tys. zł. Bankowość charakteryzuje się wyższym niż w innych branżach średnim udziałem premii w wynagrodzeniu całkowitym. Wynagrodzenie mienne stanowiło średnio 19-28 proc. (w zależności od szczebla zarządzania) całkowitych zarobków pracowników bankowych. A jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia bankowców miało wykształcenie i znajomość języków obcych? Czy pochodzenie kapitału firmy i jej wielkość wpływały na wysokość zarobków? Jak kształtowały się wynagrodzenia pracowników bankowości w różnych regionach Polski? Jakie świadczenia dodatkowe przyznawano im najczęściej.

Źródło: „Wynagrodzenia w bankowości 2008 roku” w portalu Wynagrodzenia.pl.

W sektorze bankowym (w 647 bankach i instytucjach kredytowych zarejestrowanych w Polsce) zatrudnionych było w 2007 r., w przeliczeniu na pełne etaty, 167,2 tys. osób (o 9,2 tys., tj. o 8 proc.,więcej niż rok wcześniej). Spośród tej grupy 56,2 tys. osób pracowało w centralach banków (wzrost o 8 proc. względem roku 2006). Znaczący przyrost zatrudnienia do 133,7 tys. osób (o 6,5 tys. osób, tj. 5,1 proc. więcej niż przed rokiem) zaobserwowano w bankach posiadających status spółki akcyjnej, co wiąże się z zwiększeniem liczby pracowników banków z udziałem kapitału zagranicznego o 38,3 proc. Natomiast, relatywnie spadło zatrudnienie w większych bankach. Z kolei w bankach spółdzielczych zatrudnienie wzrosło o 4,1 proc., w tym centralach tych banków o 1,8 proc. Wzrost zatrudnienia uzasadniony był zwiększeniem liczby klientów i operacji. Według stanu na koniec 2007 r., banki prowadziły 8,8 mln rachunków, z tego w bankach komercyjnych czynnych było 42,3 mln (40 mln w 2006 r.) rachunków, a w bankach spółdzielczych 6,6 mln (7 mln rok wcześniej). Według najnowszych danych zebranych przez Bankier.pl na koniec I kwartału 2009 r. banki prowadziły samych ROR-ów już ponad 20 mln. W ciągu roku liczba ROR-ów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI