Temat numeru: Green Power 2009 w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2009.09.foto.68.b.200xNajwiększe wydarzenie rynku energii odnawialnej w Polsce - Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2009 - odbyło się w dniach 19-20 maja br. w Poznaniu.

Agnieszka Krawczyk

Organizatorami kongresu i towarzyszących mu targów byli Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Podczas kongresu miały miejsce prezentacje oraz panele dyskusyjne. Odbywały się one podczas plenarnych sesji oraz podczas pięciu równolegle odbywających się konferencji tematycznych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 450 uczestników – parlamentarzystów, przedstawicieli ambasad, przedsiębiorców sektora energetyki odnawialnej, administracji publicznej, instytucji finansowych, uczelni i szkół, dziennikarzy.

Honorowymi gośćmi i prelegentami kongresu byli m.in. prof. Maciej Nowicki – minister środowiska, prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego (Platforma Obywatelska), Christine Lins – dyrektor generalny Europejskiej Rady Energii Odnawialnej EREC, Dörte Fouquet – dyrektor generalny Europejskiej Federacji Energii Odnawialnej EREF, Jarosław Pietras – dyrektor generalny Rady Unii Europejskiej, Günther Mate – przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego na Polskę w dziedzinie pożyczek, prof. Witold Orłowski – dyrektor generalny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, dr Rober Gwiazdowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich.

eds.2009.09.foto.68.a.250x

Honorowym gościem i prelegentem kongresu był m.in. prof. Jerzy Buzek.

Konferencje tematyczne drugiego dnia współorganizowane były ze stowarzyszeniami Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) oraz ze Związkiem Banków Polskich, który współorganizował konferencję finansową pt. „Finansowanie inwestycji w energetykę odnawialną w dobie spowolnienia gospodarczego”. Pozostałe konferencje ukierunkowane były na sprawy związane z procesem inwestycyjnym oraz technologiami w zakresie energetyki wiatrowej, biomasy, biogazu, a także energetyki wodnej.

Podczas kongresu zaprezentowano potencjał rozwoju poszczególnych gałęzi sektora, najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w turbinach wiatrowych, kotłach na biomasę, a także technologie dla produkcji i oczyszczania biogazu. Przedstawiono również procedury administracyjne oraz biznesplany realizacji inwestycji w źródła odnawialne w polskich warunkach legislacyjnych. Omówiono system wsparcia i warunki finansowania projektów przez banki komercyjne oraz możliwości dotacji na realizację przedsięwzięć w energetyce ze środków publicznych.

Kongresowi towarzyszyły: • Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Green Power 2009 • finał Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Gimnazjalnej pn. „Dlaczego świat potrzebuje energii ze źródeł odnawialnych?” oraz • II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2009 wypracował konkluzje, które dostępne są na stronie internetowej kongresu www.kongresOZE.eu oraz na stronie PIGEO www.pigeo.pl.

Trzeciego dnia targów, 21 maja 2009 r. odbył się konkurs Acanthus Aureus Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizowany przez Wydawnictwo Targowe „Aktualności”. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej została wyróżniona medalem za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej.


Agnieszka Krawczyk dyrektor biura Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej