Technologie: Telefon zastąpi kartę?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2010.04.foto.74.a.200xNikt raczej nie ma już wątpliwości, że przyszłość należy do elektronicznych instrumentów płatniczych. A przełomową, wręcz rewolucyjną rolę mogą odegrać płatności mobilne zbliżeniowe.

Ewa Jagodzińska

Już dziś należą one do najbardziej obiecujących i rozwojowych elektronicznych form płatności. Na świecie funkcjonuje wiele tego rodzaju rozwiązań. Póki co jednak, może z racji gwałtownego rozwój technologii, nie stworzono jednego, dominującego rozwiązania. W efekcie nikt jeszcze nie zaproponował modelu o działaniu międzynarodowym. Może to i dobrze, bo w przypadku płatności mobilnych ciągle jeszcze raczkujemy, łatwiej nam zatem przypatrywać się innym i korzystać z ich doświadczeń. Dzięki temu nie powtarzamy ich błędów popełnianych podczas wdrażania systemu.

Transakcje mobilne są niezwykle popularne w Azji, szczególnie w Japonii i Korei. Tam konsumenci często dokonują płatności za pomocą telefonu komórkowego. Niestety, w Europie (także w Polsce) rynek tego typu płatności rozwija się bardzo wolno. Z badań przeprowadzonych przez KPMG wynika, że w roku 2012 wartość transakcji przeprowadzonych za pomocą telefonu komórkowego w Europie Środkowo-Wschodniej może osiągnąć 6 mld dolarów (dla porównania na rynku światowym sięgnie ona 150 mld dolarów).

Rozwój płatności mobilnych stanowi ważną część strategii lizbońskiej. Ich rozwojem zainteresowana jest również Europejska Rada ds. Płatności, która we współpracy z GSMA – Stowarzyszeniem Operatorów Telefonii Komórkowej, podjęła się rozwiązania kwestii dotyczących płaszczyzn konkurencji oraz współpracy.

Grupa Robocza ds. M-Channel opracowała dokument zatytułowany „EPC-GSMA Trusted Service Manager Service Management Requirements and Specifications”, poświęcony roli oraz zadaniom Trusted Service Manager. Podmiot ten ma ułatwić bankom oraz operatorom komórkowym współpracę w trakcie udostępniania oraz aktywacji usług za pomocą bankowej aplikacji płatniczej na UICC – oczywiście tym konsumentom, którzy posiadają telefony komórkowe funkcjonujące w technologii NFC (Near Field Communication – bezprzewodowa łączność bliskiego zasięgu).

Standard ten zapewnia bezpieczną wymianę danych o transakcjach płatniczych między telefonem komórkowym przystosowanym do tej technologii a specjalnym terminalem płatniczym (przy czym odległość między urządzeniami nie może być większa niż 4 cm). Na całym świecie przeprowadzono odpowiednie badania i próby – okazało się, że zainteresowanie usługami mobilnymi, zwłaszcza w obszarze płatności zbliżeniowych, jest bardzo duże. Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości wzrośnie liczba telefonów komórkowych funkcjonujących w technologii NFC i to z pewnością wpłynie na spopularyzowanie tego typu płatności. Zwłaszcza że będą one wygodne oraz łatwe w obsłudze.

Przełom w technologii PayPass

W Polsce dokonał się on w ubiegłym roku. W lutym ING Bank Śląski włączył do swojej oferty karty debetowe PayPass, w czerwcu Alior Bank umieścił tę technologię na swojej kredytowej karcie lotniczej oraz dodał ją do kart Alior Debit MasterCard. W listopadzie również MultiBank oraz mBank zaczęły oferować klientom karty funkcjonujące w technologii PayPass. 7 grudnia 2009 r. przeprowadzono pierwszą transakcję płatniczą za pomocą zegarka MasterCard® PayPass™, wyposażonego w technologię zbliżeniową. Produkt ten zaproponował Bank Zachodni WBK oraz organizacja płatnicza MasterCard. Co ciekawe, konsumenci będą mogli przeprowadzać transakcje płatnicze zegarkiem bez konieczności zdejmowania go z ręki. Możliwe jest to dzięki antence radiowej, którą – wraz z mikroprocesorem – zamontowano w zegarku. W ten sposób dochodzi do transmisji danych między chipem a terminalem płatniczym. Dzięki temu urządzeniu powiedzenie czas to pieniądz nabiera dosłownego znaczenia.

Tego typu transakcje płatnicze konsumenci mogą przeprowadzać w ok. 174 000 punktów na całym świecie. Do kwoty 50 zł nie jest wymagany PIN ani podpis. Technologia PayPass stosowana jest w wielu urządzeniach, nie tylko zegarkach, lecz również: w telefonach komórkowych, breloczkach, bransoletkach czy zawieszkach. Rozwiązanie to jest bardzo popularne wśród konsumentów ze względu na elastyczność, szybkość oraz wygodę przeprowadzanych transakcji.

Technologię tę polskim konsumentom zaproponował jako pierwszy Bank Zachodni WBK – i to już w 2007 r. Dziś w swej ofercie mają je również: ING Bank Śląski, Alior Bank, mBank, MultiBank oraz Polbank. Ta forma płatności była oficjalnym środkiem płatniczym na takich imprezach masowych, jak: Heineken Open’er Festival czy Coke Live Music Festival.

ING Bank Śląski był z kolei pierwszym bankiem, który wprowadził na rynek innowacyjne rozwiązanie – naklejkę zbliżeniową umożliwiającą klientom przeprowadzanie transakcji płatniczych niskokwotowych. Od 30 listopada 2009 r. nowoczesną kartę Zbliżak MasterCard® oferuje posiadaczom karty Maestro, wydanej do konta osobistego. Naklejkę tę konsument może umieścić np. na telefonie komórkowym czy jakimkolwiek innym przedmiocie. Transakcje przeprowadzane są w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminale z logiem MasterCard PayPass™. Dzienny ich limit ograniczono do 100 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI