Technologie: Jak budować pozycję rynkową w epoce smartfonów i niskich stóp procentowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Bankowość jest niezbędna, ale same banki niekoniecznie - to lapidarne stwierdzenie Billa Gatesa nie pozostawia wątpliwości: instytucje finansowe muszą adaptować się do nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości albo zostaną wyparte przez inne podmioty, realizujące ich dotychczasowe zadania.

Karol Materna

Myśl twórcy Microsoftu nieprzypadkowo przytaczana była kilkukrotnie w trakcie konferencji „Technologie bankowości spółdzielczej”, zorganizowanej w dniach 8-10 maja br. w Sopocie przez firmę Blue Media. Organizatorzy zaprezentowali wiele prezentacji ukazujących poszczególne rozwiązania technologiczne dla sektora, znaleźli wszakże czas na dyskusję o kierunkach przemian współczesnego rynku finansowego i strategiach, jakie powinny przyjąć banki spółdzielcze w obliczu owych wyzwań. Uczestniczyli w niej: Miłosz Brakoniecki – członek zarządu Obserwatorium.biz (moderator), Piotr Brewiński – radca prawny w Zespole Prawno-Legislacyjnym Związku Banków Polskich, Mariusz Kumorek reprezentujący Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Tomasz Leszczyński z Banku Spółdzielczego w Sztumie. Uczestnicy wysłuchali także prezentacji prof. dr. hab. Eugeniusza Gostomskiego z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, poświęconej perspektywom dla bankowości we współczesnym otoczeniu rynkowym.

W poszukiwaniu pozaodsetkowych źródeł przychodu

Chociaż nowinki z branży IT stanowią najbardziej spektakularny element przeobrażeń współczesnej bankowości, jednak na kształt sektora wpływają zjawiska z najprzeróżniejszych dziedzin. Prof. Eugeniusz Gostomski wskazał na radykalne zmiany, jakie były skutkiem kryzysu gospodarczego lat 2007-2011. Wprawdzie bankowość spółdzielcza nie przyczyniła się do globalnego spowolnienia – placówki z tego segmentu nie angażowały się w ryzykowne transakcje w rodzaju obrotu instrumentami pochodnymi – jednak efekty kryzysu odczuły również i one. – Nastąpił spadek zaufania do banków, tymczasem jest to największy kapitał, jakim one dysponują. Bez zaufania klienci nie będą bankom powierzać swych środków – podkreślił prelegent.

Kryzys przyczynił się również do ogólnego osłabienia gospodarki – czego przejawem jest niższa wypłacalność kredytobiorców i zmniejszenie skłonności do zaciągania zobowiązań. Ogromne znaczenie ma wreszcie środowisko niskich stóp procentowych, w którym możliwość zarabiania na odsetkach staje się wielce problematyczna. Dlatego banki koncentrują swą uwagę na pozaodsetkowych źródłach przychodu. Dla dużych podmiotów komercyjnych oznacza to z reguły orientację na sprzedaż bardziej ryzykownych produktów inwestycyjnych, jak instrumenty pochodne czy jednostki uczestnictwa w funduszach, natomiast bankowość spółdzielcza nierzadko szuka klientów poza rynkiem finansowym. Prof. Gostomski przytoczył tu przykład niemieckiego Volksbanku, który poprzez sieć swych agentów inwestuje w nieruchomości pod wynajem. Z kolei banki spółdzielcze działające w grupie Raiffeisen angażują się za naszą zachodnią granicą w pośrednictwo w obrocie towarowym na obszarach wiejskich, pełnią zatem rolę analogiczną jak rolnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu. Również i polskie banki spółdzielcze poszerzają swą ofertę o produkty pozabankowe.

Tomasz Leszczyński przedstawił wiele takich produktów – od platformy autodealingowej obsługującej wymianę walut on-line, będącej zresztą realizacją oczekiwań klientów banku, poprzez oparte na systemach BlueCash rozwiązania w zakresie przelewów natychmiastowych czy wpłat gotówkowych w oddziale przez osoby niebędące klientami sztumskiej placówki, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI