Technologie i techniki: Jakie IT na trudne czasy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.07.08.foto.60.a.100xWspółczesny model prowadzenia biznesu, zwłaszcza w sektorze fi nansowym, zmienia się w sposób niespotykany od dziesięcioleci. Nie można przewidzieć, kiedy i jak zakończą się zmiany w globalnej gospodarce. W obliczu obecnych wyzwań tylko szybka i stanowcza reakcja pozwala na dostosowanie działalności do nowych realiów rynkowych.

Obserwujemy rosnącą z każdym miesiącem presję na ograniczanie kosztów związanych z nowymi technologiami oraz zwiększanie efektywnościoperacyjnej. Kryzys to okazja do większenia udziału w rynku kosztem słabnącej konkurencji, jak również pozyskania atrakcyjnych pracowników oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej poprzez kontynuację przemyślanych inwestycji.

Zmieniające się realia rynkowe powodują konieczność poważnego cięcia kosztów, zmiany sposobu świadczenia usług lub, o ile jest to możliwe, przeprowadzenia działań związanych z integracją organizacji i zwiększeniem jej efektywności. Rosnąca presja ze strony udziałowców wymusza wprowadzenie szybkich usprawnień i zmian w modelu prowadzenia działalności. Obserwując gospodarkę, można pokusić się o stworzenie listy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które powinny zostać wzięte poduwagę kontekście dzisiejszej sytuacji rynkowej w praktycznie każdej większej instytucji finansowej.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Po pierwsze, należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu optymalizację kosztów.Przeprowadzenie takiego procesu ociąga za sobą konieczności analizy obecnych wydatków operacyjnych i planów inwestycyjnych. W obszarze informatyki warto przede wszystkim przeanalizować aktualnie funkcjonujące umowy z dostawcami towarów i usług. Ich renegocjacja może przynieść szybkie efekty dzięki ograniczeniu wolumenu zakupów, ale również dzięki obniżeniu jednostkowych kosztów. Kolejnym, równie skutecznym sposobem szybkiej redukcji wydatków jest ograniczenie ilości prowadzonych projektów poprzez ograniczenie portfolio wykorzystywanych aplikacji i redukcję ilości usług świadczonych dla biznesu. Działania takie pozwalają zmniejszyć zespół oraz wielkość infrastruktury niezbędnej do dostarczania wyżej wspomnianych usług. Należy przy tym pamiętać, że projekty w obszarze IT są najczęściej pochodną wymagań płynących z biznesu. Tym samym decyzje co o zmian w portfelu projektów powinny być skoordynowane z artnerami biznesowymi. Warto również pamiętać o tym, że „zamrożenie” projektu i „odmrożenie” go po jakimś czasie podnosi jego koszty, a efekty – ze względu na zmiany w otoczeniu – mogą być odmienne od oczekiwanych.

Innym, równie interesującym sposobem na poprawienie wyników finansowych obszaru IT jest faktyczne dostosowanie poziomu świadczonych usług do potrzeb użytkowników biznesowych. Niestety, wysoki poziom usług kosztuje, tymczasem w obecnych realiach najczęściej mówimy o obniżeniu poziomu usług. Może odbyć się to w sposób całkowicie transparentny dla standardowego użytkownika (np. ograniczenie dostępności aplikacji – zamiast trybu 24×7 może to być krótszy okres).

ZARZĄDZANIE GWAŁTOWNYMI ZMIANAMI W OTOCZENIU BIZNESOWYM

Dobrze zarządzane departamenty informatyki są z reguły przygotowane na szybkie zmiany w otoczeniu biznesowym. Wiele z nich doświadczyło ich co najmniej kilkakrotnie. Niemniej jednak tak duże zmiany w sposobie prowadzenia biznesu, z jakimi się spotykamy w dzisiejszych czasach, są niewątpliwie wyzwaniem nawet dla najlepiej przygotowanych organizacji. Strategia „przeczekania” może okazać się wyjątkowo kosztowna.

Poprzez pracę z zarządem oraz wyższym kierownictwem firmy informatyka może wesprzeć całą organizację w realizacji zadań związanych z dopasowaniem modelu biznesowego do nowej rzeczywistości.

Jednym z pomysłów na wsparcie organizacji jest uruchomienie „Biura Programu”, wspierającego zmiany w firmie od strony logistyki projektowej, połączonego z „Centrum Zarządzania Zmianą”, co pozwoli na konsolidację i synchronizację planu zmian dla całości firmy, eliminując możliwe w przyszłości problemy z niedopasowaniem się modeli operacyjnych poszczególnych elementów organizacji. Inną formą wsparcia jest wykorzystanie narzędzi i metodyk zarządzania transformacją, zmianami w obszarze procesów biznesowych, do wsparcia całej procedury zmiany w firmie. Dzięki sprawdzonym wielokrotnie narzędziom i metodologiom, takie podejście pozwoli w miarę bezpiecznie zarządzać całością zmian w przedsiębiorstwie w trakcie zmiany modelu funkcjonowania.

Warto też zwrócić uwagę na możliwości wprowadzenia zmian w zakresie mierników biznesowych, które monitorowane w trakcie standardowych operacji przekazują informacje na temat obecnego stanu firmy. Ich redefinicja i przebudowa pozwoli kadrze zarządzającej na ciągł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI