Włodzimierz Pyszczek

Firma

Czy zarządy spółek mogą się jeszcze ubezpieczyć od odpowiedzialności za swoje działania w czasie pandemii?

Pandemia trwa już ponad rok, i nie wiadomo jak długo jeszcze trwała. Reakcja zarządów firm na to nieoczekiwane zdarzenie rodzi kolejne ryzyka odpowiedzialności kadry menadżerskiej. O tym czy jest w tej chwili możliwe ubezpieczenie kierownictwa firm od odpowiedzialności za ich sposób zrządzania w czasie Covid-19 piszą Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO & PEMA oraz
Włodzimierz Pyszczek – Dyrektor ds. kluczowych Klientów w Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Firma | Komentarze ekspertów

Rozliczanie zarządów firm ‒ potencjalne przyczyny szkód D&O po COVID-19

Kiedy kilka miesięcy temu wybuchła pandemia koronawirusa, klienci masowo zwracali się do nas z pytaniami, czy ich polisy ubezpieczeniowe nadal działają w sytuacji zamknięcia zakładu i przerwania prowadzenia działalności oraz czy polisa może w przynajmniej niewielkim stopniu pokryć straty poniesione na skutek odwołania imprez, przestojów działalności lub roszczeń o niewykonane zobowiązania. Pierwszą falę roszczeń z polis ubezpieczeniowych stanowiły sprawy związane właśnie z przerwami w prowadzonej działalności i odwołaniem imprez ‒ pisze w swoim komentarzu Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

Dlaczego szkody D&O w Australii powodują wzrost cen polis w Polsce?

Jedną z cech odróżniających ubezpieczenia korporacyjne/przedsiębiorstw od ubezpieczeń indywidualnych jest to, że w przypadku tych ostatnich nie mamy wpływu na wysokość stawek (może poza systemem zniżek/zwyżek). W polisach korporacyjnych warunki, również te finansowe negocjujemy każdorazowo ‒ podkreśla Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Komentarze ekspertów | Raporty

Czego nauczyła świat biznesu pandemia COVID-19?

Raport COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications
opracowany przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z Marsh & McLennan Companies podsumowuje opinie blisko 350 specjalistów ds. ryzyka, którzy wskazali największe ich zdaniem zagrożenia (pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia i skali oddziaływania) dla świata i biznesu w perspektywie następnych 18 miesięcy ‒ pisze Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządów ‒ co nas czeka po pandemii koronawirusa?

Obecnie wszyscy czekamy niecierpliwie na zakończenie przymusowej izolacji społeczeństwa spowodowanej Covid-19 i powrót do normalności. Spodziewamy się przy tym, że aktualna sytuacja może trwać kolejne tygodnie i miesiące. Warto jednak już teraz zastanowić się nad tym, co będzie się działo później – pisze Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1